8ο εξάμηνο


Το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στις τρείς κατευθύνσεις. Οι φοιτητές για τα εξάμηνα 7ο,8ο και 9ο παρακολουθούν υποχρεωτικά τα τρία μαθήματα που ορίζονται σε κάθε κατεύθυνση. Επιπλέον καλούνται να επιλέξουν σε κάθε εξάμηνο 3 μαθήματα επιλογής από τις ομάδες της κατεύθυνσης που παρακολουθούν. Το συνολικό πλήθος των μαθημάτων επιλογής κάθε ομάδας για τα εξάμηνα 7-8-9 δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που αναγράφεται στις παρένθεσεις

Κατεύθυνση Υπολογιστών


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYY2 Λειτουργικά Συστήματα 4 5
KYY3 Τεχνολογία Λογισμικού 4 5
KYY1 Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας 4 5
Επιλογής Α ομάδας (3)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYEA2 Βιοϊατρική Τεχνολογία 4 5
KYEA5 Ειδική Εργασία 0 1
KYEA1 Σχεδίαση VLSI 4 5
KYEA3 Μηχατρονική 4 5
KYEA4 Συστήματα SCADA 4 5
Επιλογής Β ομάδας (2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYEB4 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου ‐ Υπολογιστή 4 5
KYEB5 Υπολογιστική Νέφους 4 5
KYEB2 Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων 4 5
KYEB1 Ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών 4 5
KYEB6 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 4 5
KYEB3 Μηχανική Μάθηση & Αναγνώριση προτύπων 4 5
Επιλογής Γ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYEG1 Συγχρονες Κτηριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 0 5
KYEG2 Ενεργειακή Οικονομία και Αγορές Ενέργειας 0 5
Επιλογής Δ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYED1 Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 4 5
KYED2 Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα 4 5
KYED3 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 4 5
KYED4 Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 4 5
Ελεύθερης Επιλογής (το πολύ 2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYEE3 Βιομηχανική Διοίκηση 5 5
KYEE4 Επιχειρησιακή Έρευνα 4 5
KYEE1 Διαχείριση Έργων 4 5
KYEE2 Τεχνολογία, Καινοτομία, Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα 4 5

Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KTY3 Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 4 5
KTY2 Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα 4 5
KTY1 Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 4 5
Επιλογής Α ομάδας (3)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KTEA4 Θεωρία και Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης 4 5
KTEA2 Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες 4 5
KTEA3 Οπτική 4 5
KTEA5 Υπολογιστική Νέφους 4 5
KTEA1 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 4 5
KTEA6 Ειδική Εργασία 0 1
Επιλογής Β ομάδας (2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KTEB1 Συγχρονες Κτηριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 0 5
KTEB2 Ενεργειακή Οικονομία και Αγορές Ενέργειας 0 5
Επιλογής Γ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KTEG1 Βιοϊατρική Τεχνολογία 4 5
KTEG4 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 4 5
KTEG5 Ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών 4 5
KTEG2 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου ‐ Υπολογιστή 4 5
KTEG3 Τεχνολογία Λογισμικού 4 5
KTEG6 Μηχανική Μάθηση & Αναγνώριση προτύπων 4 5
Ελεύθερης Επιλογής (το πολύ 2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KTEE4 Επιχειρησιακή Έρευνα 5 5
KTEE3 Βιομηχανική Διοίκηση 5 5
KTEE2 Τεχνολογία, Καινοτομία, Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα 4 5
KTEE1 Διαχείριση Έργων 4 5

Κατεύθυνση Eνέργειας


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KEY1 Υψηλές Τάσεις 0 6
KEY2 Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα 0 6
KEY3 Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ 0 6
KEY4 Ανάλυση ΣΗΕ 0 6
KEY5 Συστήματα SCADA 0 6
KEY6 Ενεργειακοί Αυτοματισμοί 0 6
KEY7 Σύγχρονες Κτηριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 0 6
KEY8 Ενεργειακή Οικονομία και Αγορές Ενέργειας 0 4
Υποχρεωτικής Επιλογής (2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες