8ο εξάμηνο


Το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στις τρείς κατευθύνσεις. Οι φοιτητές για τα εξάμηνα 7ο,8ο και 9ο παρακολουθούν υποχρεωτικά τα τρία μαθήματα που ορίζονται σε κάθε κατεύθυνση. Επιπλέον καλούνται να επιλέξουν σε κάθε εξάμηνο 3 μαθήματα επιλογής από τις ομάδες της κατεύθυνσης που παρακολουθούν. Το συνολικό πλήθος των μαθημάτων επιλογής κάθε ομάδας για τα εξάμηνα 7-8-9 δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που αναγράφεται στις παρένθεσεις

Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΜΚ37 Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων 4 5
ΜΚ33 Τεχνολογία Λογισμικού 4 5
ΜΚ34 Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας 4 5
Επιλογής Α ομάδας (3)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε15 Βιοϊατρική Τεχνολογία 4 5
Ε33 Ενσωματωμένα Συστήματα 4 5
Ε27 Ειδική Εργασία 0 5
ΕΥΗ3 Συστήματα SCADA 4 5
Ε30 Σχεδίαση VLSI 4 5
Επιλογής Β ομάδας (2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε39 Υπολογιστική Νέφους 4 5
Ε40 Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων 4 5
ΕΥΗ6 Μηχανική Μάθηση & Αναγνώριση Προτύπων 4 5
E44 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 4 5
Ε43 Ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών 4 5
Υ7 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 4 5
Επιλογής Γ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΥΗ2 Μηχατρονική 4 5
ΕΕΗ9 Συγχρονες Κτηριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 4 5
ΕΕΗ10 Ενεργειακή Οικονομία και Αγορές Ενέργειας 4 5
Επιλογής Δ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Υ5 Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 4 5
Ε14 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 4 5
Υ11 Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 4 5
Υ6 Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα 4 5
Ελεύθερης Επιλογής (το πολύ 2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε19 Βιομηχανική Διοίκηση 4 5
Ε38 Διοίκηση Έργων 4 5
ΜΚ13 Τεχνολογία, Καινοτομία, Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα 4 5
EH4 Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης και Λήψης Αποφάσεων 0 1

Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Υ6 Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα 4 5
Υ11 Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 4 5
Υ5 Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 4 5
Επιλογής Α ομάδας (5)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε37 Θεωρία και Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης 4 5
Ε48 Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες 4 5
Ε49 Οπτική 4 5
Ε39 Υπολογιστική Νέφους 4 5
Ε27 Ειδική Εργασία 0 5
Ε14 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 4 5
Ε46 Φωτονική - Οπτικές Διατάξεις 4 5
Επιλογής Β ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΕΗ9 Συγχρονες Κτηριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 4 5
ΕΕΗ10 Ενεργειακή Οικονομία και Αγορές Ενέργειας 4 5
Επιλογής Γ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Υ7 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 4 5
Ε43 Ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών 4 5
E44 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 4 5
Ε15 Βιοϊατρική Τεχνολογία 4 5
ΜΚ33 Τεχνολογία Λογισμικού 4 5
ΕΥΗ6 Μηχανική Μάθηση & Αναγνώριση προτύπων 4 5
ΜΚ34 Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας 4 5
ΜΚ37 Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων 4 5
Ελεύθερης Επιλογής (το πολύ 2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε19 Βιομηχανική Διοίκηση 4 5
ΜΚ13 Τεχνολογία, Καινοτομία, Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα 4 5
Ε38 Διοίκηση Έργων 4 5

Κατεύθυνση Eνέργειας


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Επιλογής Α ομάδας(Τουλάχιστον 1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
EEH5 Υψηλές Τάσεις 4 5
EEH7 Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ 4 6
EEH8 Ανάλυση ΣΗΕ 4 5
ΕΕΗ9 Σύγχρονες Κτηριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 4 5
ΕΕΗ10 Ενεργειακή Οικονομία και Αγορές Ενέργειας 4 5
EEH6 Ηλ. Πνευματικά Ηλ. Υδραυλικά Συστήματα Ισχύος 0 5
Επιλογής Από κατευθύνσεις
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΥΗ2 Μηχατρονική 4 5
ΕΥΗ6 Μηχανική Μάθηση & Αναγνώριση Προτύπων 4 4
ΕΥΗ3 Συστήματα SCADA 4 5
Ε14 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 4 5
E44 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 4 5
Ελεύθερης Επιλογής
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες