8ο εξάμηνο


Το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στις τρείς κατευθύνσεις. Οι φοιτητές για τα εξάμηνα 7ο,8ο και 9ο παρακολουθούν υποχρεωτικά τα τρία μαθήματα που ορίζονται σε κάθε κατεύθυνση. Επιπλέον καλούνται να επιλέξουν μαθήματα επιλογής από τις ομάδες της κατεύθυνσης που παρακολουθούν. Το συνολικό πλήθος των μαθημάτων επιλογής για τα εξάμηνα 7-8-9 δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που αναγράφεται στις παρένθεσεις

Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΜΚ37 Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων 4 5
ΜΚ33 Τεχνολογία Λογισμικού 4 5
ΜΚ34 Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας 4 5
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (6 κατ' ελάχιστον για τη λήψη του διπλώματος)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Υ7 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 4 5
Ε15 Βιοϊατρική Τεχνολογία 4 5
ΕΥΗ9 Προγραμματισμός Περιορισμών 4 5
Ε33 Ενσωματωμένα Συστήματα 4 5
Ε39 Υπολογιστική Νέφους 4 5
Ε40 Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων 4 5
Ε27 Ειδική Εργασία 0 5
Ε43 Ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών 4 5
E44 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 4 5
ΕΥΗ2 Μηχατρονική 4 5
ΕΥΗ3 Συστήματα SCADA 4 5
Ε30 Σχεδίαση VLSI 4 5
ΕΥΗ6 Μηχανική Μάθηση 4 5
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ως 1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
E36 Επιχειρησιακή Έρευνα 5 5
Ε38 Διοίκηση Έργων 4 5
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
E12 Πρακτική Άσκηση 1 15
EH5 Μεθοδολογίες εκπόνησης ερευνητικής εργασίας 4 5

Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Υ6 Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα 4 5
Υ11 Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 4 5
Υ5 Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 4 5
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (6 κατ' ελάχιστον για τη λήψη του διπλώματος)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε14 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 4 5
Ε37 Θεωρία και Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης 4 5
Ε49 Οπτική 4 5
ETH11 Μεγάλα Δεδομένα και Ευφυείς Εφαρμογές στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων 4 5
Ε39 Υπολογιστική Νέφους 4 5
Ε27 Ειδική Εργασία 0 5
ΕΥΗ6 Μηχανική Μάθηση 4 5
Ε46 Φωτονική - Οπτικές Διατάξεις 4 5
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ως 1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
E36 Επιχειρησιακή Έρευνα 5 5
Ε38 Διοίκηση Έργων 4 5
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
E12 Πρακτική Άσκηση 1 15
EH5 Μεθοδολογίες εκπόνησης ερευνητικής εργασίας 4 5

Κατεύθυνση Eνέργειας


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Επιλογή τουλάχιστον 4 στα 6
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΕΗ1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 4 5
EEH18 Υψηλές Τάσεις Ι 4 5
EEH7 Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ 4 6
EEH8 Ειδικά θέματα ΣΗΕ 4 5
ΕΕΗ9 Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Ενεργειακή Ανάλυση Κτηρίων 4 5
ΕΕΗ10 Ενεργειακή Οικονομία και Αγορές Ενέργειας 4 5
EEH19 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα Ισχύος 0 5
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ως 1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
E36 Επιχειρησιακή Έρευνα 5 5
Ε38 Διοίκηση Έργων 4 5
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
E12 Πρακτική Άσκηση 1 15
EH5 Μεθοδολογίες εκπόνησης ερευνητικής εργασίας 4 5