9ο εξάμηνο


Το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στις τρείς κατευθύνσεις. Οι φοιτητές για τα εξάμηνα 7ο,8ο και 9ο παρακολουθούν υποχρεωτικά τα τρία μαθήματα που ορίζονται σε κάθε κατεύθυνση. Επιπλέον καλούνται να επιλέξουν μαθήματα επιλογής από τις ομάδες της κατεύθυνσης που παρακολουθούν. Το συνολικό πλήθος των μαθημάτων επιλογής για τα εξάμηνα 7-8-9 δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που αναγράφεται στις παρένθεσεις

Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε23 Προχωρημένα Θεματα Ψηφιακής Σχεδίασης 4 5
ΥΗ2 Σχεδίαση και λειτουργία Δικτύων Η/Υ 4 5
ΜΚ35 Προγραμματισμός Διαδικτύου 4 5
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (6 κατ' ελάχιστον για τη λήψη του διπλώματος)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε17 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 4 5
Ε10 Θεωρία πολυπλοκότητας 4 5
E11 Εξόρυξη Δεδομένων 4 5
Ε24 Κινητή Υπολογιστική 4 5
E27 Ειδική Εργασία 0 5
ΕΥΗ4 Ασαφή Συστήματα 4 5
ΜΚ39 Μεταγλωττιστες 4 5
Υ9 Βιοπληροφορική 4 5
Ε5 Μικροτεχνολογια και Νανοτεχνολογία 4 5
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ως 1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΗ6 Μη καταστροφικός έλεγχος 4 5
Ε41 Πληροφορική και Εκπαίδευση 4 5
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
E12 Πρακτική Άσκηση 1 15

Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΥΗ2 Σχεδίαση και λειτουργία Δικτύων Η/Υ 4 5
Υ8 Μικροκυματικές Επικοινωνίες 4 5
E35 Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Δικτύων Επικοινωνιών 4 5
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (6 κατ' ελάχιστον για τη λήψη του διπλώματος)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε3 Δίκτυα Νέας Γενιάς και Υπηρεσίες 4 5
Ε5 Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία 4 5
E11 Εξόρυξη Δεδομένων 4 5
Ε24 Κινητή Υπολογιστική 4 5
Ε42 Τηλεπισκόπηση 4 5
E27 Ειδική Εργασία 0 5
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ως 1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΗ6 Μη καταστροφικός έλεγχος 4 5
Ε41 Πληροφορική και Εκπαίδευση 4 5
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
E12 Πρακτική Άσκηση 1 15

Κατεύθυνση Eνέργειας


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
YEH4 Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 4 5
Επιλογή τουλάχιστον 3 στα 6
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
EΕΗ24 Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Εφαρμογές 4 5
ΕΕΗ11 Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα 4 5
ΕΕΗ23 Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρονικών Ισχύος 1 5
ΕΕΗ15 Εισαγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας 4 5
ΕΕΗ21 Ευστάθεια & Προστασία ΣΗΕ 4 5
ΕΕΗ16 Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας 4 5
EEH13 Υπολογιστικές Μέθοδοι στα ΣΗΕ 4 5
ΕΕΗ22 Υψηλές Τάσεις ΙΙ 4 5
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ως 1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΗ6 Μη καταστροφικός έλεγχος 4 5
Ε41 Πληροφορική και Εκπαίδευση 4 5
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
E12 Πρακτική Άσκηση 1 15