9ο εξάμηνο


Το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στις τρείς κατευθύνσεις. Οι φοιτητές για τα εξάμηνα 7ο,8ο και 9ο παρακολουθούν υποχρεωτικά τα τρία μαθήματα που ορίζονται σε κάθε κατεύθυνση. Επιπλέον καλούνται να επιλέξουν σε κάθε εξάμηνο 3 μαθήματα επιλογής από τις ομάδες της κατεύθυνσης που παρακολουθούν. Το συνολικό πλήθος των μαθημάτων επιλογής κάθε ομάδας για τα εξάμηνα 7-8-9 δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που αναγράφεται στις παρένθεσεις

Κατεύθυνση Υπολογιστών


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYY3 Προχωρημένα Θεματα Ψηφιακής Σχεδίασης 4 5
KYY1 Σχεδίαση και λειτουργία Δικτύων Η/Υ 4 5
KYY2 Προγραμματισμός Διαδικτύου 4 5
Επιλογής Α ομάδας (3)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYEA3 Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία 4 5
KYEA1 Ρομποτική 4 5
KYEA5 Ενσωματωμένα Συστήματα 4 5
KYEA2 Βιομηχανικές Επικοινωνίες 4 5
KYEA4 Ασαφή Συστήματα 4 5
KYEA6 Ειδική Εργασία 0 1
Επιλογής Β ομάδας (2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYEB4 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 4 5
KYEB3 Βιοπληροφορική 4 5
KYEB5 Θεωρία πολυπλοκότητας 4 5
KYEB2 Εξόρυξη Δεδομένων 4 5
KYEB6 Κινητή Υπολογιστική 4 5
KYEB1 Μεταγλωττιστές 4 5
Επιλογής Γ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYEG1 Εισαγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας 0 5
Επιλογής Δ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYED2 Τηλεπισκόπηση 4 5
KYED1 Φωτονική-Οπτικές Διατάξεις 4 5
Ελεύθερης Επιλογής (το πολύ 2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYEE1 Μεθοδολογίες εκπόνησης ερευνητικής εργασίας 4 5
KYEE2 Μη καταστροφικός έλεγχος 4 5
KYEE3 Πληροφορική και Εκπαίδευση 4 5

Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KTY1 Μικροκυματικές Επικοινωνίες 4 5
KTY3 Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Δικτύων Επικοινωνιών 4 5
KTY2 Σχεδίαση και λειτουργία Δικτύων Η/Υ 4 5
Επιλογής Α ομάδας (3)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KTEA1 Δίκτυα Νέας Γενιάς και Υπηρεσίες 4 5
KTEA4 Εξόρυξη Δεδομένων 4 5
KTEA2 Κινητή Υπολογιστική 4 5
KTEA3 Τηλεπισκόπιση 1 2
KTEA5 Φωτονική-Οπτικές Διατάξεις 4 5
KTEA7 Ειδική Εργασία 0 1
KTEA6 Μηχανική Μάθηση σε Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα 4 5
Επιλογής Β ομάδας (2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KTEB1 Εισαγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας 0 5
Επιλογής Γ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KTEG1 Αναλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων 4 5
KTEG2 Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας 4 5
KTEG3 Βιοπληροφορική 4 5
KTEG4 Προγραμματισμός Διαδικτύου 4 5
Ελεύθερης Επιλογής (το πολύ 2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KTEE1 Μεθοδολογίες εκπόνησης ερευνητικής εργασίας 4 5
KTEE2 Μη καταστροφικός έλεγχος 4 5
KTEE3 Πληροφορική και Εκπαίδευση 4 5

Κατεύθυνση Eνέργειας