9ο εξάμηνο


Το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στις τρείς κατευθύνσεις. Οι φοιτητές για τα εξάμηνα 7ο,8ο και 9ο παρακολουθούν υποχρεωτικά τα τρία μαθήματα που ορίζονται σε κάθε κατεύθυνση. Επιπλέον καλούνται να επιλέξουν σε κάθε εξάμηνο 3 μαθήματα επιλογής από τις ομάδες της κατεύθυνσης που παρακολουθούν. Το συνολικό πλήθος των μαθημάτων επιλογής κάθε ομάδας για τα εξάμηνα 7-8-9 δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που αναγράφεται στις παρένθεσεις

Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε23 Προχωρημένα Θεματα Ψηφιακής Σχεδίασης 4 5
ΥΗ2 Σχεδίαση και λειτουργία Δικτύων Η/Υ 4 5
ΜΚ35 Προγραμματισμός Διαδικτύου 4 5
Επιλογής Α ομάδας (3)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΥΗ4 Ασαφή Συστήματα 4 5
E27 Ειδική Εργασία 0 5
ΕΥΗ1 Βιομηχανικές Επικοινωνίες 4 5
Ε5 Μικροτεχνολογια και Νανοτεχνολογία 4 5
Επιλογής Β ομάδας (2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε17 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 4 5
Υ9 Βιοπληροφορική 4 5
Ε10 Θεωρία πολυπλοκότητας 4 5
E11 Εξόρυξη Δεδομένων 4 5
Ε24 Κινητή Υπολογιστική 4 5
ΜΚ39 Μεταγλωττιστες 4 5
Επιλογής Γ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΕΗ15 Εισαγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας 4 5
EEH13 Υπολογιστικές Μέθοδοι στα ΣΗΕ 4 5
Επιλογής Δ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε42 Τηλεπισκόπηση 4 5
Ελεύθερης Επιλογής (το πολύ 2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
EH5 Μεθοδολογίες εκπόνησης ερευνητικής εργασίας 4 5
ΕΗ6 Μη καταστροφικός έλεγχος 4 5
Ε41 Πληροφορική και Εκπαίδευση 4 5
ΕΗ7 Στρατηγική Διοίκηση και Προγραμματισμός 0 1

Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Υ8 Μικροκυματικές Επικοινωνίες 4 5
E35 Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Δικτύων Επικοινωνιών 4 5
ΥΗ2 Σχεδίαση και λειτουργία Δικτύων Η/Υ 4 5
Επιλογής Α ομάδας (5)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε3 Δίκτυα Νέας Γενιάς και Υπηρεσίες 4 5
E11 Εξόρυξη Δεδομένων 4 5
Ε24 Κινητή Υπολογιστική 4 5
E42 Τηλεπισκόπηση 4 5
E27 Ειδική Εργασία 0 5
Επιλογής Β ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
EEH13 Υπολογιστικές Μέθοδοι στα ΣΗΕ 4 5
ΕΕΗ15 Εισαγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας 4 5
Επιλογής Γ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΥΗ4 Ασαφή Συστήματα 4 5
ΜΚ35 Προγραμματισμός Διαδικτύου 4 5
ΕΥΗ1 Βιομηχανικές Επικοινωνίες 4 5
Υ9 Βιοπληροφορική 4 5
Ε17 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 4 5
- Μηχανική Μάθηση 0 1
Ελεύθερης Επιλογής (το πολύ 2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
EH5 Μεθοδολογίες εκπόνησης ερευνητικής εργασίας 4 5
Ε41 Πληροφορική και Εκπαίδευση 4 5
ΕΗ6 Μη καταστροφικός έλεγχος 4 5
ΕΗ7 Στρατηγική Διοίκηση και Προγραμματισμός 0 1

Κατεύθυνση Eνέργειας


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
YEH4 Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 5 7
Επιλογής Α ομάδας(Τουλάχιστον 1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
EEH13 Υπολογιστικές Μέθοδοι στα ΣΗΕ 4 5
ΕΕΗ14 Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Ενεργειακή Ανάλυση Κτηρίων 4 5
ΕΕΗ15 Εισαγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας 4 5
ΕΕΗ12 Προστασία ΣΗΕ 4 5
ΕΕΗ16 Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας 4 5
EEH11 Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα 4 5
Επιλογής Από κατευθύνσεις
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΥΗ1 Βιομηχανικές Επικοινωνίες 4 5
ΜΚ35 Προγραμματισμός Διαδικτύου 4 5
ΥΗ2 Σχεδίαση και λειτουργία Δικτύων Η/Υ 4 5
E11 Εξόρυξη δεδομένων 4 5
- Μηχανική Μάθηση 0 1
Ελεύθερης Επιλογής
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
- Διαχείριση Έργων 1 3
EH5 Μεθοδολογίες εκπόνησης ερευνητικής εργασίας 4 5
EH2 Αγγλικά ΙIΙ (Academic Writing) 2 3