Φοιτητικός Σύλλογος


Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

  • Πρόεδρος: Μωυσιάδης Σπύρος
  • Αντιπρόεδρος: Σμοίλης Κώστας
  • Γραμματέας: Τσακλίδης Μιχάλης
  • Ταμίας: Μουστάκης Γιώργος
  • Α’ Μέλος: Διαμαντής Αντώνης