Συνεργασίες
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Foundation for Research and Technology (FORTH) – Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Massachusetts Institute of Technology (USA)
 • Princeton University (USA)
 • San Jose State University, (CA, USA)
 • University of California (USA)
 • Imperial College London (UK)
 • University College London (UK)
 • University of St. Andrews (UK)
 • Micro-Nano Technology Centre (UK)
 • Cranfield University (UK)
 • Universitat Politecnica De Catalunya (Spain)
 • Universitat de Barcelona (Spain)
 • Technical University of Denmark
 • Aarhus University (Denmark)
 • University of Rome “Tor Vergata” (Italy)
 • DEIS University of Bologna (Italy)
 • University of MontPellier (France)
 • EPFL, Switzerland
 • University of Melbourne (Australia)
 • NICTA (Sydney, Australia)
 • Tsinghua University (China)
 • Hewlett – Packard Laboratories (USA)
 • Microsoft Research (USA)
 • Σ.Ε.Π.Β.Ε.