Φοιτητική Μέριμνα


Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρέχει πλειάδα υπηρεσιών μέριμνας στο σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού του Πανεπιστημίου. Περισσότερες πληροφορίες για την κάθε παροχή, είναι διαθέσιμες παρακάτω:

Επιπλέον, για θέματα σχετικά με:

  • την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και Ασθενείας,
  • και την ενημέρωση για θέματα κοινωνικής πρόνοιας (όπως το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα)
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν με το αρμόδιο ανά πόλη Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα: Τμήμα Φοιτητικής (Σπουδαστικής) Μέριμνας Π.Δ.Μ. Πιθανές βλάβες στα δωμάτια ή τα κτίρια των φοιτητικών εστιών καθώς και προβλήματα τεχνικής φύσης παρακαλούμε να καταχωρούνται απευθείας στο σύστημα αναγγελίας βλαβών: https://service.uowm.gr. Για την υποστήριξη φοιτητών σχετικά με ζητήματα αναπηρίας ή μαθησιακών δυσκολιών, αναζήτηση δωρεάν ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να έρχονται σε επικοινωνία με τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων: https://myfeo.uowm.gr/.