Διοίκηση


ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής Π.Δ.Μ.


ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών


ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ