Διοίκηση


Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής Π.Δ.Μ.


ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών


ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ