Ιστορία


Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 92/2003. Από την 1/1/2004 τα Τμήματα του ΑΠΘ που έχουν έδρα την πόλη της Φλώρινας (Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών και Βαλκανικών Σπουδών) και την πόλη της Κοζάνης (Μηχανικών Ενεργειακών Πόρων) εντάχθηκαν στο νέο Πανεπιστήμιο. Σήμερα, έχει 22 τμήματα, 5 στην πόλη της Φλώρινας, 8 στην πόλη της Κοζάνης, 2 στην πόλη της Πτολεμαΐδας, 2 στην πόλη των Γρεβενών, 5 στην πόλη της Καστοριάς.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ανήκει στη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το τμήμα ιδρύθηκε το 2005 ως τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (πρόταση του αείμνηστου καθ. Σ. Ορφανουδάκη στη συνάντηση της Δ.Ε με την ομάδα εμπειρογνωμόνων στο Νυμφαίο), με έδρα την πόλη της Κοζάνης (έδρα του Πανεπιστημίου) με το Φ.Ε.Κ. Α' 192/2005. Η εκπαιδευτική λειτουργία και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 2005 – 2006. Τον Μάιο του 2019 μετονομάστηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με το Φ.Ε.Κ. Α' 70/2019.

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Γιώργος Χριστοφορίδης. Στο παρελθόν διετέλεσαν πρόεδροι οι Καθηγητές Χρήστος Μασσαλάς, Ιωάννης Δημητρόπουλος, Ιωάννης Μανωλόπουλος, Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Νικόλαος Φαχαντίδης, Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Κωνσταντίνος Στεργίου και Παντελής Αγγελίδης.