Ιστορία


Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 92/2003. Από την 1/1/2004 τα Τμήματα του ΑΠΘ που έχουν έδρα την πόλη της Φλώρινας (Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών και Βαλκανικών Σπουδών) και την πόλη της Κοζάνης (Μηχανικών Ενεργειακών Πόρων) εντάχθηκαν στο νέο Πανεπιστήμιο. Σήμερα, έχει πέντε (5) τμήματα, τρία (3) στην πόλη της Φλώρινας και δύο (2) στην πόλη της Κοζάνης.


Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (πρόταση του αείμνηστου καθ. Σ. Ορφανουδάκη στη συνάντηση της Δ.Ε με την ομάδα εμπειρογνωμόνων στο Νυμφαίο) ιδρύθηκε το 2005, με έδρα την πόλη της Κοζάνης (έδρα του Πανεπιστημίου) με το Φ.Ε.Κ. Α΄ 192/2005. Η εκπαιδευτική λειτουργία και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 2005 – 2006.

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Παντελής Αγγελίδης. Στο παρελθόν διετέλεσαν πρόεδροι οι Καθηγητές Χρήστος Μασσαλάς, Ιωάννης Δημητρόπουλος, Ιωάννης Μανωλόπουλος, Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Νικόλαος Φαχαντίδης, Θεόδωρος Θεοδουλίδης, Κωνσταντίνος Στεργίου.

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Τμήματος εγγράφονται στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΕ (απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ κατά την τακτική συνεδρίαση στις 12 Ιουλίου 2011).