Γενικά στοιχεία


Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) βρίσκεται στην Κοζάνη, πρωτεύουσα του νομού Κοζάνης και έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Το τμήμα ΗΜΜΥ υπάγεται στην Πολυτεχνική σχολή του ΠΔΜ και εδρεύει στην πόλη της Κοζάνης όπου βρίσκονται επίσης και οι διοικητικές υπηρεσίες του ΠΔΜ.

Το ΗΜΜΥ αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά ίδρυσης τμήμα της Πολυτεχνικής σχολής του ΠΔΜ διαθέτοντας από τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές. Παρά το σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας του, το τμήμα έχει κατακτήσει μια πρωτεύουσα θέση στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο καθώς και μια πολύ αξιόλογη θέση στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα. Η εξέλιξη του Τμήματος σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο είναι ραγδαία, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση υψηλής στάθμης επιστημονικού δυναμικού στο τομέα της τεχνολογίας . Οι απόφοιτοι του τμήματος με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Γραφείου Διασύνδεσης του ΠΔΜ έχουν υψηλά ποσοστά απορρόφησης από την αγορά εργασίας ενώ αρκετοί από αυτούς διαπρέπουν στο εξωτερικό στον ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο.

Οι περισσότερες δραστηριότητες του Τμήματος διεκπεραιώνονται σε χώρους σε απόσταση 2-3 km από το κέντρο της πόλης οι οποίοι συνδέονται με την πόλη με αστική συγκοινωνία.

Από ιδρύσεως, ο στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, της Ηλεκτρονικής αλλά και των Κυκλωμάτων και της Ενέργειας. Μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας αλλά και της πρακτικής εφαρμογής το Τμήμα προετοιμάζει Μηχανικούς με όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους τομείς του αντικειμένου των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα ΗΜΜΥ προάγει και καλλιεργεί τη γνώση στα ακόλουθα αντικείμενα :

  • Επιστήμης των Υπολογιστών: Το Τμήμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε σύγχρονους τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών όπως Παράλληλος, Κατανεμημένος, Κινητός και Ασύρματος Υπολογισμός, Σχεδιασμός, Ανάλυση και Ανάπτυξη Αλγορίθμων.
  • Τεχνολογιών Λογισμικού και Συστημάτων: Το Τμήμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις Πληροφορικής για την Ανάπτυξη και Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού, Βάσεων Δεδομένων, Διαδικτυακών, Κινητών και Ενσωματωμένων Συστημάτων καθώς και εφαρμογών στο πλαίσιο του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things).
  • Σήματα, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα: Το Τμήμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα των Επικοινωνιών για την σχεδίαση και υλοποίηση Δικτύων Υπολογιστών, Οπτικών και Ασύρματων Δικτύων Τηλεπικοινωνιών, Κεραιών αλλά και Μικροκυματικών Επικοινωνιών, καθώς επίσης και για την ανάλυση και επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων και Εικόνας καθώς και Βιοϊατρικών Σημάτων.
  • Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας: Το Τμήμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας για την μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρικών- ηλεκτρολογικών συστημάτων.
  • Ενέργειας: Το Τμήμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της Ενέργειας αναφορικά με την σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων ηλεκτρισμού, συστημάτων ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μετρήσεις και αυτοματισμούς.