ΔιοικητικόΟνοματεπώνυμο Επικοινωνία
Μέλλιου Βασιλική vmelliou (at) uowm (dot) gr

2461056504

Τριγώνη Θεοδώρα του Ιωάννη dtrigoni (at) uowm (dot) gr

2461056500

Τριγώνη Θεοδώρα του Παύλου ttrigoni (at) uowm (dot) gr

2461056502