7ο εξάμηνο


Το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στις τρείς κατευθύνσεις. Οι φοιτητές για τα εξάμηνα 7ο,8ο και 9ο παρακολουθούν υποχρεωτικά τα τρία μαθήματα που ορίζονται σε κάθε κατεύθυνση. Επιπλέον καλούνται να επιλέξουν σε κάθε εξάμηνο 3 μαθήματα επιλογής από τις ομάδες της κατεύθυνσης που παρακολουθούν. Το συνολικό πλήθος των μαθημάτων επιλογής κάθε ομάδας για τα εξάμηνα 7-8-9 δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που αναγράφεται στις παρένθεσεις

Κατεύθυνση Υπολογιστών


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYY3 Τεχνητή Νοημοσύνη 4 5
KYY1 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 5 5
Επιλογής Α ομάδας (3)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYEA1 Ρομποτική 4 5
KYEA2 Βιομηχανικές Επικοινωνίες 4 5
KYEA3 Ασαφή Συστήματα 4 5
KYEA4 Ειδική Εργασία 0 1
Επιλογής Β ομάδας (2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYEB4 Ηλεκτρονική Υγεία 4 5
KYEB2 Γραφικά Υπολογιστών 4 5
KYEB1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ 4 5
KYEB3 Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων 4 5
Επιλογής Γ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYEG1 Ηλεκτρονικά Ισχύος 0 5
KYEG2 Ανανέωσιμες Πηγές Ενέργειες 0 5
KYEG3 Ενεργειακοί Αυτοματισμοί 0 5
Επιλογής Δ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYED1 Συστήματα Κεραιών και Ασύρματη Διάδoση 4 5
KYED2 Ψηφιακές Επικοινωνίες 4 5
KYED3 Δικτυακός Προγραμματισμός 4 5
Ελεύθερης Επιλογής (το πολύ 2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KYEE2 Έλεγχος Ποιότητας 4 5
KYEE1 Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 4 5

Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KTY1 Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων Επικοινωνιών 4 5
KTY2 Συστήματα Κεραιών και Ασύρματη Διάδoση 4 5
KTY3 Ψηφιακές Επικοινωνίες 4 5
Επιλογής Α ομάδας (3)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KTEA2 Συστήματα Ουρών Αναμονής 4 5
KTEA1 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 4 5
KTEA3 Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων 4 5
KTEA4 Δικτυακός Προγραμματισμός 4 5
KTEA5 Ειδική Εργασία 0 1
Επιλογής Β ομάδας (2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KTEB1 Ηλεκτρονικά Ισχύος 0 5
KTEB2 Ανανέωσιμες Πηγές Ενέργειες 0 5
KTEB3 Ενεργειακοί Αυτοματισμοί 0 5
Επιλογής Γ ομάδας (1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KTEG4 Ηλεκτρονική Υγεία 4 5
KTEG1 Τεχνητή Νοημοσύνη 4 5
KTEG2 Γραφικά Υπολογιστών 4 5
KTEG3 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 4 5
KTEG5 Ρομποτική 4 5
Ελεύθερης Επιλογής (το πολύ 2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KTEE2 Έλεγχος Ποιότητας 4 5
KTEE1 Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 4 5

Κατεύθυνση Eνέργειας


Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KEY1 Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας 0 6
KEY2 Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 4 6
KEY3 Ηλεκτρονικά Ισχυος Ι 0 6
Υποχρεωτικής Επιλογής (2)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
KEE1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 0 4
KEE2 Φωτοτεχνία 0 4
KEE3 Μηχατρονική 0 4
KEE4 Αναγνώριση προτύπων και μηχανική μάθηση 0 4
KEE5 Μετάδοση θερμότητας 0 4