7ο εξάμηνο


Το 7ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στις τρείς κατευθύνσεις. Οι φοιτητές για τα εξάμηνα 7ο,8ο και 9ο παρακολουθούν υποχρεωτικά τα τρία μαθήματα που ορίζονται σε κάθε κατεύθυνση. Επιπλέον καλούνται να επιλέξουν μαθήματα επιλογής από τις ομάδες της κατεύθυνσης που παρακολουθούν. Το συνολικό πλήθος των μαθημάτων επιλογής για τα εξάμηνα 7-8-9 δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που αναγράφεται στις παρένθεσεις

Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Y1 Τεχνητή Νοημοσύνη 4 5
ΥΥΗ1 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 5 5
ΜΚ22 Λειτουργικά Συστήματα 4 5
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (6 κατ' ελάχιστον για τη λήψη του διπλώματος)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΜΚ31 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙI 4 5
Ε4 Ρομποτική 4 5
E2 Ηλεκτρονική Υγεία 4 5
Ε34 Γραφικά Υπολογιστών 4 5
E27 Ειδική Εργασία 0 5
E47 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 4 5
ΕΥΗ2 Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων 4 5
ΕΥΗ1 Βιομηχανικές Επικοινωνίες 4 5
EYH8 Ανάλυση Δεδομένων 4 5
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ως 1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΗ1 Έλεγχος Ποιότητας 4 5
E7 Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 4 5
ΕΗ2 Αγγλικά ΙIΙ (Academic Writing) 4 5
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
E12 Πρακτική Άσκηση 1 15

Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Υ2 Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων Επικοινωνιών 4 5
Y3 Συστήματα Κεραιών και Ασύρματη Διάδoση 4 5
Ε45 Ψηφιακές Επικοινωνίες 4 5
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (6 κατ' ελάχιστον για τη λήψη του διπλώματος)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
Ε9 Συστήματα Ουρών Αναμονής 4 5
Ε48 Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες 4 5
ΕΤΗ3 Δικτυακός Προγραμματισμός 4 5
ΕΤΗ1 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 4 5
ΕΥΗ2 Θεωρία Πληροφοριών και Κωδίκων 4 5
E27 Ειδική Εργασία 0 5
ETH10 Βασικές Αρχές του Διαδικτύου των Πραγμάτων 4 5
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ως 1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΗ1 Έλεγχος Ποιότητας 4 5
E7 Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 4 5
ΕΗ2 Αγγλικά ΙIΙ (Academic Writing) 4 5
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
E12 Πρακτική Άσκηση 1 15

Κατεύθυνση Eνέργειας


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
YΕΗ1 Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας 4 5
YΕΗ2 Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 4 5
YΕΗ3 Ηλεκτρονικά Ισχυος Ι 5 5
ΥΕΗ4 Σύγχρονες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 4 5
Επιλογή τουλάχιστον 1 στα 4
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
EEΗ2 Φωτοτεχνία 4 5
ΕΕΗ4 Μετάδοση θερμότητας 4 5
ΕΕΗ3 Ενεργειακοί Αυτοματισμοί 4 5
ΕΕΗ17 Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία 4 5
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ως 1)
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
ΕΗ1 Έλεγχος Ποιότητας 4 5
E7 Πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 4 5
ΕΗ2 Αγγλικά ΙIΙ (Academic Writing) 4 5
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες διδασκαλίας ECTS Μονάδες
E12 Πρακτική Άσκηση 1 15