7ο εξάμηνο


Μάθημα: Τεχνητή ΝοημοσύνηΤίτλος μαθήματος Τεχνητή Νοημοσύνη
Κωδικός μαθήματος Υ1
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 4ο
Εξάμηνο 7o
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE107/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Κωνσταντίνος Στεργίου (Καθηγητής)
Περιεχόμενο μαθήματος Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ευφυείς πράκτορες. Τυφλή αναζήτηση, Ευριστική αναζήτηση, Τοπική αναζήτηση, Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών. Προτασιακή Λογική: Συντακτικό και Σημασιολογία, Λογική Συνεπαγωγή, Αποδεικτικές Μέθοδοι, Μέθοδος της Επίλυσης. Κατηγορική Λογική: Συντακτικό και Σημασιολογία, Λογική Συνεπαγωγή. Σχεδιασμός ενεργειών: Βασικές Αρχές και Αλγόριθμοι. Μηχανική Μάθηση: Επαγωγική Μάθηση, Δέντρα Απόφασης.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:
 • Κατανόηση βασικών εννοιών Τεχνητής Νοημοσύνης και Ευφυών Συστημάτων.
 • Κατανόηση μεθόδων επίλυσης προβλημάτων αναζήτησης στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
 • Κατανόηση βασικών προσεγγίσεων στην Αναπαράσταση Γνώσης.
 • Ανάπτυξη εμπειρίας στην υλοποίηση αλγορίθμων αναζήτησης και λογικού συμπερασμού.
 • Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.
 • Απόκτηση εμπειρίας στην συνεργατική διαχείριση και επίλυση προβλημάτων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:
 • κατανοούν τα βασικά των ευφυών συστημάτων
 • γνωρίζουν πώς να υλοποιούν μη ενημερωμένους και ενημερωμένους αλγορίθμους αναζήτησης
 • κατανοούν τη θεωρία και την πρακτική της ικανοποίησης περιορισμών
 • είναι ικανοί για συλλογισμούς στην προτασιακή λογική
 • γνωρίζουν τις βασικές αρχές του σχεδιασμού ενεργειών
 • κατανοούν τα βασικά της μηχανικής μάθησης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας Διαλέξεις, ασκήσεις, εργασίες
Αξιολόγηση Γραπτή εξέταση (80%), Εργασίες (20%)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
 • Russell & Norvig, Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Κλειδάριθμος, 2004
 • Βλαχάβας, Κεφαλάς, Βασιλειάδης, Κόκκορας, Σακελλαρίου, Τεχνητή Νοημοσύνη, Εκδόσεις Γαρταγάνης, 2005


Διδάσκων: Στεργίου Κωνσταντίνος