9ο εξάμηνο


Μάθημα: Ευστάθεια & Προστασία ΣΗΕΚωδικός Μαθήματος: ΕΕΗ21
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Ομάδα: Κατ' επιλογή υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

1. Μεταβατικά φαινόμενα στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΒΔ 1-2)

  • κυματικά φαινόμενα σε Γραμμές Μεταφοράς, τερματισμοί γραμμών μεταφοράς με οδεύοντα κύματα, πολλαπλές ανακλάσεις οδευόντων κυμάτων

2. Ζεύξεις, αποζεύξεις και βραχυκυκλώματα στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΒΔ 3-4)

  • ζεύξεις μονοφασικών φορτίων χωρίς και με μεταβατικές συχνότητες, αποζεύξεις φορτίων με μία και δύο μεταβατικές συχνότητες, αποζεύξεις τριφασικών φορτίων

3. Ευστάθεια στάσιμης και μεταβατικής κατάστασης (ΕΒΔ 5-6)

  • δυναμική σύγχρονων μηχανών, κριτήριο ίσων εμβαδών

4. Ανάλυση βραχυκυκλωμάτων στα ΣΗΕ (ΕΒΔ 7-9)

  • Το πρότυπο IEC 60909, συμμετρικά τριφασικά βραχυκυκλώματα, ασύμμετρα βραχυκυκλώματα, υπολογισμός ρευμάτων και τάσεων στη θέση του σφάλματος, αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού σφαλμάτων

5. Προστασία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΒΔ 10-13)

  • Γενικές έννοιες προστασίας ΣΗΕ, επιλεκτικότητα και τύποι ηλεκτρονόμων, αρχές λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών ηλεκτρονόμων, 
  • Προστασία γραμμών με ηλεκτρονόμους απόστασης/υπερέντασης και ασφάλειες
  • Ενιαία προστασία γραμμών, διαφορικοί ηλεκτρονόμοι και ηλεκτρονόμοι οδηγού συρμού
  • Προστασία ζώνης ζυγού
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

1. να κατανοεί τους τερματισμούς γραμμών μεταφοράς με οδεύοντα κύματα, τις πολλαπλές ανακλάσεις οδευόντων κυμάτων και την καταπόνηση μετασχηματιστών ισχύος και μονωτήρων από οδεύοντα κύματα

2. Να υπολογίζει υπερτάσεις και υπερρεύματα λόγω ζεύξεων ή/και αποζεύξεων βραχυκυκλωμάτων

3. Να εντοπίζει το κριτήριο ίσων εμβαδών για έλεγχο διατήρησης της μεταβατικής ευστάθειας 

4. Να αναλύει συμμετρικά και ασύμμετρα βραχυκυκλώματα στα ΣΗΕ

 

Προαπαιτούμενα:

-

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

- Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα και με φροντιστηριακές ασκήσεις 

- Εργαστηριακές ασκήσεις προσομοίωσης 

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Αξιολόγηση:

-Ενδιάμεση πρόοδος (30%)

- Τελικές εξετάσεις (70 %) 

Βιβλιογραφία:

1.  Ν. Βωβός, Γ. Γιαννακόπουλος, Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, 2017, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68379841

2. Kundur Prabha, Δ. Λαμπρίδης, Ευστάθεια και Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, 2019, Κωδ. Βιβλίου στον Εύδοξο: 59384925

3. Ν. Βωβός, Προστασία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, 2009, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11446