9ο εξάμηνο


Μάθημα: Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρονικών ΙσχύοςΚωδικός Μαθήματος: ΕΕΗ23
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Ομάδα: Κατ' επιλογή υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 1
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Το μάθημα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

1. Έλεγχος DC-DC μετατροπέων και παλμοτροφοδοτικών. Κυκλώματα ανάδρασης και ανάλυση ασθενούς σήματος, διόρθωση συντελεστή ισχύος, εξισώσεις κατάστασης για διακοπτική λειτουργία (state-space averaging)

2. Κυκλώματα οδήγησης ημιαγωγών (MOSFET-IGBT, Thyristor), κυκλώματα snubber, θερμική διαχείριση ημιαγωγών και ψύκτρες.

3. Μετατροπείς συντονισμού. ZCS, ZVS, σειράς, παράλληλοι, συνδυαστικοί. Συγκριτική αξιολόγηση.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Αναλύει τη δυναμική λειτουργία DC-DC μετατροπεων

• Σχεδιάζει συστήματα ελέγχου DC-DC μετατροπέων και παλμοτροφοδοτικών

• Σχεδιάζει κυκλώματα οδήγησης MOSFET-IGBT και Θυρίστορ

• Υπολογίζει και επιλέγει κυκλωμάτων snubbers για προστασία των διακοπτών

• Προσδιορίζει τα κατάλληλα συστήματα ψύξης των διακοπτών

• Γνωρίζει, αναλύει και συγκρίνει μεταξύ τους, επιμέρους μετατροπείς συντονισμού

• Προσομοιώνει και να επεξηγεί τη λειτουργία ειδικών μετατροπέων και συστημάτων ηλεκτρονικών ισχύος

• Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για εκπόνηση εργασιών

Προαπαιτούμενα:

Απαιτούνται γνώσεις από τα μαθήματα: • Ηλεκτρονικά Ισχύος I και ΙΙ

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

- Διδασκαλία στην τάξη και φροντιστηριακές ασκήσεις

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω e-class

- Χρήση λογισμικών προσομοίωσης ηλεκτρονικών ισχύος

- Εργαστηριακές ασκήσεις 

Αξιολόγηση:

- Εργαστηριακές ασκήσεις με ομαδικές αναφορές (25 %)

- Ατομική εργασία στη σχεδίαση/ανάλυση και κατασκευή μετατροπέων με χρήση και προσομοιώσεων (35%)

- Τελικές εξετάσεις (40 %) 

Βιβλιογραφία:

[1] Mohan Ned,Undeland Tore A.,Robbins William P. 2010, Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά ισχύος, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε.

[2] M. Rashid, 2010, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Εκδόσεις ΙΩΝ.

[3] Μανιάς Στ., 2017, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Εκδ. Καλαμάρα Έλλη

[4] D. Hart, 2011, Introduction to Power Electronics, Prentice Hall