9ο εξάμηνο


Μάθημα: Κινητή ΥπολογιστικήΚωδικός Μαθήματος: Ε24
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Ομάδα: Κατ' επιλογή υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE238/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Θεωρητικό μέρος:

 • Εισαγωγή στην κινητή υπολογιστική, αναφορά σε συγγενείς έννοιες (διάχυτη και πανταχού-παρούσα υπολογιστική), 
 • αρχιτεκτονικές κινητής υπολογιστικής, υλικό, συσκευές και υποδομές κινητής υπολογιστικής, 
 • πρωτόκολλα επικοινωνιών για προσωπική και κινητή δικτύωση, αλγόριθμοι για καθαρή εκπομπή, δίσκοι εκπομπής και αλγόριθμοι για κατ' απαίτηση εκπομπή,
 • caching και prefetching σε κινητούς πελάτες. Συνέπεια της cache (Cache consistency) με broadcasting timestamps και bit-sequences. Πολιτική αντικατάστασης και συνέπειας της cache.
 • ευρετήρια για ομοιόμορφο και κυρτό πρότυπο προσπέλασης,  
 • αλγόριθμοι ομαδοποίησης σε κινητά τυχαία δίκτυα,
 • δρομολόγηση/συσσώρευση με κατευθυνόμενη διάχυση και γεωγραφική δρομολόγηση
 • λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες κινητών συσκευών, 
 • υπηρεσίες κινητής υπολογιστικής, συστήματα και υπηρεσίες θέσης, 
 • αρχές σχεδίασης εφαρμογών κινητής υπολογιστικής, ανάλυση και μελέτη πρότυπων εφαρμογών, 
 • προγραμματισμός κινητών συσκευών, διεπαφές κινητών συσκευών.

Εργαστηριακό μέρος: 

 • Επίδειξη εφαρμογών και εργαλείων ανάπτυξης (Eclipse Android Developer Tools),
 • Ανάπτυξη εφαρμογών σε Android,
 • Ασκήσεις
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • Κατανοούν τις βασικές αρχές τις κινητής υπολογιστικής
 • Έχουν γνώση σχετικά με τη πρωτόκολλα επικοινωνιών, ομαδοποίησης, δρομολόγησης σε κινητά δίκτυα
 • Κατανοούν θέματα σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων όπως είναι η προσωρινή αποθήκευση και η συνέπεια των δεδομένων σε κινητά δίκτυα 
 • Έχουν γνώση σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα και τις πλατφόρμες των κινητών συσκευών
 • Κατανοούν τις υπηρεσίες κινητής υπολογιστικής, συστήματα και υπηρεσίες θέσης
 • Κατανοούν τις αρχές σχεδίασης εφαρμογών κινητής υπολογιστικής
 • Έχουν γνώση σχετικά με το προγραμματισμό των κινητών συσκευών
 • Έχουν γνώση σχετικά με την υλοποίηση εφαρμογών στην πλατφόρμα Android
Προαπαιτούμενα:

-

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, Εργαστήριο, Εργασίες

Αξιολόγηση:

Γραπτή Εξέταση (60%), Εργασίες (40%)

Βιβλιογραφία:
 1. Θεολόγου Μ., Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2η έκδ./2010.
 2. Δαμιανός Γαβαλάς, Βλάσης Κασαπάκης, Θωμάς Χατζηδημήτρης, Κινητές Τεχνολογίες, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Έκδοση: 1η/2015.
 3. Stallings W. - Beard C., Ασύρματες Επικοινωνίες, Δίκτυα και Συστήματα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ, Έκδοση: 1η/2016.
 4. Laura Thomson, Shane Conder, Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Android, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ, 2η έκδ./2011.