9ο εξάμηνο


Μάθημα: Μικροτεχνολογια και ΝανοτεχνολογίαΚωδικός Μαθήματος: Ε5
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Ομάδα: Κατ' επιλογή υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE335/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:
 • Εισαγωγή στη Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία.
 • Ιστορική αναδρομή στις κλίμακες μίκρο και νάνο.
 • Η ιδιαίτερη συμβουλή της νανο-κλίμακα στην εξέλιξη των επιστημών.
 • Μηχανήματα, εργαλεία και όργανα που χρησιμοποιούνται στις Νανο-επιστήμες.
 • Τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και διεργασίες σε καθαρά εργαστήρια υψηλής ποιότητας.
 • Προηγμένες εφαρμογές Μικροτεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας (Βιολογία, Ιατρική, BioMEMS, Διάστημα, Περιβάλλον, Επικοινωνίες, Ηλεκτρονική και Αισθητήρες, Ενέργεια και Υλικά).
 • Παραδείγματα εφαρμογών Νανοηλεκτρονικής και αναφορά στις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις όπως τα οργανικά ηλεκτρονικά, γραφένειο.
 • Νομοθεσία στη Νανοτεχνολογία (Nanotoxicity/Public Policy).
 • Αναφορά στις μελλοντικές εξελίξεις και εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Ο φοιτητής αποκτά ένα σύνολο εμπεριστατωμένων γνώσεων των βασικών αρχών και των κυριοτέρων εφαρμογών της μικροτεχνολογίας και νανοτεχνολογίας.  Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τους όρους, τις έννοιες και τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε σύγχρονες διαδικασίες ανάπτυξης και κατασκευής σχετικών προϊόντων και ερευνητικών προσπαθειών στον τομέα των νανοεπιστημών / νανοτεχνολογίας σε εφαρμογές για μηχανικούς. Η περιγραφή μερικών από τα ευρήματα μπορεί να αλλάξει την κατανόηση των φοιτητών/τριών για τον τρόπο λειτουργίας στην μικρο-νανο κλίμακα και να τους οδηγήσει στο να επικεντρώσουν τη δική τους δημιουργική ενέργεια για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων στις επιστήμες  των μηχανικών κατανοώντας και προβάλλοντας απαντήσεις σε υπάρχοντα ερωτήματα. Οι φοιτητές αποκτούν θεωρητικό υπόβαθρο που είναι χρήσιμο κατά τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Προαπαιτούμενα:

-

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, Προετοιμασία τριών εργασιών με παρουσιάσεις PowerPoint στην τάξη και Παράδοση γραπτής εργασίας (τουλάχιστον 2,500 λέξεις για κάθε εργασία) και Επιλεγμένες Εργαστηριακές Ασκήσεις.

Αξιολόγηση:
 • Παρουσίαση (20-25 διαφάνειες και παράδοση γραπτού κειμένου (2500 λέξεις) τριών εργασιών με διαφορετική θεματολογία. 
 • Τελικός Βαθμός Μαθήματος (100%): Τελική γραπτή εξέταση θεωρίας = 40% και Τελικός Βαθμός των Εργασιών (μέσος όρος) = 60%
Βιβλιογραφία:
 1. Hanson George W., Αρχές Nανοηλεκτρονικής, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2009.
 2. Williams Linda and Adams Wade, Nanotechnology Demystified, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2006. 
 3. Παπασπυρίδης Κ, Παυλίδου Σ, Νανοτεχνολογία και προηγμένα πολυμερικά υλικά, ΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, 2012.
 4. Jeremy Rasden, Nanotechnology: An Introduction, Published by Elsevier Inc., 2011.