9ο εξάμηνο


Μάθημα: Πληροφορική και ΕκπαίδευσηΚωδικός Μαθήματος: Ε41
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Ομάδα: Ελεύθερης επιλογής
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Στόχος είναι η δημιουργία ερευνητικής υποδομής των διαφόρων τύπων αλληλεπιδράσεων που δημιουργούν οι υπολογιστές εντός της τάξης κατευθύνοντας προς παιδαγωγικές λύσεις, βαθύτερες και ουσιαστικότερες. Θα παρουσιαστούν οι κυριότερες παράμετροι (τεχνολογικές και παιδαγωγικές) που συνοδεύουν την προσπάθεια αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. Το επιστημονικό πεδίο των εκπαιδευτικών εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας είναι εξαιρετικά δυναμογόνο επηρεάζοντας τα χαρακτηριστικά του διδακτικού πλαισίου, τις διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες και όλους τους συντελεστές της παιδαγωγικής διαδικασίας. Επομένως, προβάλλει η ανάγκη κατανόησης της πολυεπίπεδης και πολυσύνθετης διδακτικής πραγματικότητας, της συνολικής οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ όλων των παραμέτρων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

-

Προαπαιτούμενα:

-

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, εργαστήριο παρουσίασης υπολογιστικών εκπαιδευτικών εργαλείων, ανάθεση και παρουσίαση εργασιών.

Αξιολόγηση:

Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, Γραπτή εξέταση.

Βιβλιογραφία:
  1. Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., Γλέζου, K., Μπούμπουκα, M., Παπανικολάου, Κ., Τσαγκάνου, Γ., Κανίδης, Ε., Βεργίνης, Η., Δουκάκης, Δ. (2009). Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος
  2. Κόμης, Β. (2005). Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Διδάσκων: Λαζαρίδης Βασίλειος