9ο εξάμηνο


Μάθημα: Μικροκυματικές ΕπικοινωνίεςΤίτλος μαθήματος Μικροκυματικές Επικοινωνίες
Κωδικός μαθήματος Υ8
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 5ο
Εξάμηνο 9ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE213/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Περιεχόμενο μαθήματος Κυματική εξίσωση, Επίπεδα κύματα, Γραμμές μεταφοράς (Κυκλωματικό ισοδύναμο, Τερματισμός γραμμής μεταφοράς, Διάγραμμα Smith), Κυματοδηγοί (Ορθογωνικοί, Κυλινδρικοί), Επίπεδες γραμμές μεταφοράς (Κυματοδηγός διηλεκτρικής πλάκας, Γραμμή ταινίας, Μικροταινία), Δίκτυα προσαρμογής (Συγκεντρωμένα κυκλωματικά στοιχεία, Απλός και διπλός κλαδωτής, Μετασχηματιστής λ/4), Ανάλυση μικροκυματικών δικτύων (Πίνακες αντίστασης και αγωγιμότητας, Πίνακας σκέδασης, Πίνακας μετάδοσης), Τρίθυρα και τετράθυρα μικροκυματικά δίκτυα (Κυκλοφορητές, Διαιρέτες ισχύος, Κατευθυντικοί ζεύκτες, Απομονωτές).
Εργαστήριο Μικροκυμάτων (με βάση τον εξοπλισμό μετρήσεων Lab-Volt).
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 • Κατανοούν βασικές έννοιες γραμμών μεταφοράς
 • Κατανοούν τη λειτουργία των κυματοδηγών
 • Κατηγοριοποιούν και μελετούν επίπεδες γραμμές μεταφοράς
 • Χρησιμοποιούν μεθόδους προσαρμογής ανάλογα με την εφαρμογή
 • Αναλύουν τη απόκριση μικροκυματικών δικτύων
 • Κατηγοριοποιούν και χρησιμοποιούν μικροκυματικά εξαρτήματα
 • Σχεδιάζουν απλές διατάξεις κυματοδήγησης
 • Αναγνωρίζουν πραγματικά μικροκυματικά εξαρτήματα και να διεξάγουν μετρήσεις
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας Διαλέξεις, Φροντιστηριακές ασκήσεις, Εργαστήρια
Αξιολόγηση Μία τελική γραπτή εξέταση (80%) και ο βαθμός του εργαστηρίου (20%)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
 • Γιούλτσης Τραϊανός, Κριεζής Εμμανουήλ, Μικροκύματα τόμος Ι, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, 2008.
 • Γιούλτσης Τραϊανός, Κριεζής Εμμανουήλ, Μικροκύματα τόμος ΙΙ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, 2008.
 • Pozar David M., Μικροκυματική τεχνολογία, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, 2004.
 • Collin Robert E., Μικροκύματα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2005.
 • Ουζούνογλου Νικόλαος Κ., Εισαγωγή στα Μικροκύματα, Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ, 1999.