9ο εξάμηνο


Μάθημα: Ασαφή ΣυστήματαΚωδικός Μαθήματος: ΕΥΗ4
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 9
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Ομάδα: Κατ' επιλογή υποχρεωτικό
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

• Εισαγωγικά Στοιχεία

• Ασαφή Σύνολα

• Αρχή της Επέκτασης - Ασαφείς Σχέσεις

• Ασαφής Λογική - Συνεπαγωγές

• Ασαφής Συλλογισμός

• Συστήματα Ασαφούς Λογικής Ασαφοποιητές - Αποασαφοποιητές

• Σύστημα Ασαφούς Λογικής Μαθηματικές Εκφράσεις

• Βελτιστοποίηση Συστημάτων Ασαφούς Λογικής

• Σχεδιασμός Βάσης Γνώσης για Ασαφείς Ελεγκτές

• Ασαφείς Ελεγκτές Τύπου PID

• Ασαφής Αριθμητική

• Εισαγωγή στα Nευρωνικά Δίκτυα

• Εξαγωγή Γνώσης από Δεδομένα 

• Χαοτικά συστήματα

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν ένα καλό επίπεδο γνώσης για τις θεμελιώδεις αρχές και τα μοντέλα της ασαφούς λογικής και να κατανοήσουν τη λειτουργία των συστημάτων ασαφούς λογικής. Η θεωρία της ασαφούς λογικής προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης πραγματικών συστημάτων χωρίς μαθηματική προτυποποίηση και οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να μελετούν σύνθετα συστήματα που είναι δύσκολη η μαθηματική προτυποποίηση τους. Στο εργαστηριακό μέρος γίνεται η πρώτη επαφή του σπουδαστή με την ανάπτυξη των ευφυών τεχνικών σε περιβάλλον MATLAB. Η εξοικείωση με τις τεχνικές του ευφυούς ελέγχου προσδίδει στον σπουδαστή τη δεξιότητα να αναπτύσσει και να σχεδιάζει συστήματα ελέγχου.

Γενικές Ικανότητες

• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

• Λήψη αποφάσεων

• Αυτόνομη εργασία

Προαπαιτούμενα:

-

Μέθοδοι Διδασκαλίας:
  • Διδασκαλία με διαλέξεις-παρουσιάσεις και παραδείγματα στον Η/Υ. 
  • Χρήση Γλώσσας Προγραμματισμού Matlab & Simulink
Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση διάρκειας 160 λεπτών -Συνυπολογισμός του βαθμού των εργασιών προσθετικά και κατά μέγιστο 2.5 μονάδες στον βαθμό της γραπτής εξέτασης για γραπτά με βαθμό πάνω από 4. Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική) Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική) Προσωπική εργασία (project).

Βιβλιογραφία:

[1] Βασικές αρχές της ασαφούς λογικής με εφαρμογές στην τεχνολογία, Κωδικός στον Εύδοξο: 18549098, Θεοδώρου Γιάννης

[39] ΑΣΑΦΗ ΣΥΝΟΛΑ, Εφαρμογές στον Σχεδιασμό - Διαχείριση Έργων Μηχανικού, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50661849, Συγγραφείς: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

[40] Ασαφής λογική με εφαρμογές σε επιστήμες του μηχανικού, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33154723, Συγγραφείς: Τζιμόπουλος Χρήστος, Παπαδόπουλος Βασίλης

[41]Gang Feng - Analysis and Synthesis of Fuzzy Control Systems_ A Model-Based Approach (2010, CRC Press)

[42] Zhong Li - Fuzzy Chaotic Systems_ Modeling, Control, and Applications (2006, Springer)

Διδάσκων: Φραγκούλης Γεώργιος