Φραγκούλης Γεώργιος


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος, Μαθηματικό Τμήμα, ΦυσικοΜαθηματική Σχολή Α.Π.Θ., (1981-1985), (7.85 /10).
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διδακτορικό δίπλωμα Πληροφορικής (Θεωρία Ελέγχου), Μαθηματικό Τμήμα, , Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης, Φυσικομαθηματική Σχολή Α.Π.Θ. (1986-1990), ’Αριστα’. Επιβλέπων καθηγητής Α.Ι.Γ. Βαρδουλάκης.
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Κλασσικά συστήματα , Ιδιόμορφα συστήματα,  Πολυμεταβλητά συστήματα , Αλγεβρική Ανάλυση, Συστήματα με επανατροφοδότηση , Σχεδίαση συστημάτων με την βοήθεια Η/Υ) .
 • Μηχατρονική / Ρομποτική (Αρχές και Μαθηματικά μοντέλα , Ευφυή και αυτόνομα ρομπότ), Επεξεργασία σημάτων, Ψηφιακά Συστήματα, Ασαφή συστήματα, Νευρωνικά Δίκτυα.
 • Αλγεβρική Θεωρία πινάκων, Υπολογισμός Μαθηματικών εκφράσεων με συμβολικό τρόπο, Θέματα Διαφορικών εξισώσεων.
 • Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού, Προγραμματισμός Διαδικτύου, E-Learning.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • L. Lazaridis, M. Papatsimouli and George F. Fragulis, ”A Synchronous - Asynchronous Tele-education Platform”, Int. J. of Smart Technology, and Learning, Vol. 1, issue (2), 122-139, 2019.
 • Designing Haptic Interfaces for teleoperations in Mobile Ad Hoc Networks, Kokkonis George, Hlias Gounopoulos, Dimitris Tsiamitros, Dimitrios Stimoniaris and George F. Fragulis, International Journal of Entertainment Technology and Management, to appear, 2019.
 • Christos Tolis and George F. Fragulis, An experimental mechatronic design and control of a 5 DOF Robotic arm for identification and sorting of different sized objects, 5th Int.Conf. on Mathematics and Computers in Sciences and Industry, CORFU ISLAND, GREECE, August 25-27, 2018.
 • G.F. Fragulis and B.G. Mertzios, ”Division of two Polynomial Matrices Using the Fundamental Matrix Approach”, Proceedings of the International Conference on Automation, Robotics and Control Systems ARCS 2009, At Orlando, FL, United States, Volume: 1, pp.70-74, 2009.
 • G.F. Fragulis and B.G. Mertzios, ” Computation of the impulsive behaviour of multivariable linear systems using a division algorithm”, Systems & Control Letters, 39, pp.211-217, 2000.
 • G.F.Fragulis , ” A closed formula for the determination of the impulsive solutions of Linear Homogeneous Matrix Differential Equations” , IEEE Transactions of Automatic Control ,Vol. AC-38 , No. 11 , pp.1688-1695 , 1993
 • G.F. Fragulis, B.G. Mertzios and A.I.G. Vardulakis, ” Computation of the inverse of a polynomial matrix and evaluation of its Laurent expansion ” , International Journal of Control , Vol. 53 , No. 2 , 431-443 , 1991.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 68274

Προσωπική ιστοσελίδα: https://users.teiwm.gr/gfragulis/el/345-2/