Τσίπουρας ΜάρκοςΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Αναπληρωτής Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • Πτυχίο από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1999
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική το 2002
 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική το 2008, από το ίδιο τμήμα.
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Βιοϊατρική πληροφορική και τεχνολογία
 • Συστήματα υποστήριξης απόφασης
 • Έμπειρα συστήματα
 • Ασαφή λογική και μοντελοποίηση.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • A. Koutlas, G. Rigas and D.I. Fotiadis, "An automated methodology for facial expression recognition," IEEE Transcactions on Systems, Man and Cybernetics - Part B: Cybernetics, Manuscript submitted for publication 2010.
 • A. Koutlas, G. Rigas, and D.I. Fotiadis, "A holistic approach for facial expression recognition," Manuscript under preparation, 2010.
 • N. Giannakeas, P. S. Karvelis, T. P. Exarchos, F. G. Kalatzis and D. I. Fotiadis, "Segmentation of Microarray Images Using Pixel Classification - Comparison with Clustering based Methods," Artificial Intelligent in Medicine, 2010. Submitted
 • N. Giannakeas, T. Kalatzis, D.I. Fotiadis, "Spot Addressing for Microarray Images Structured in Hexagonal Grids", Journal of Biomedical Informatics, 2010. Submitted.
 • M.G. Tsipouras, A.T. Tzallas, G. Rigas, D.I. Fotiadis and S. Konitsiotis, “An Automated Methodology for Levodopa-Induced Dyskinesia Assessment based on Gyroscope and Accelerometer Signals”, submitted for publication in Movement Disorders (April 2010)
 • E.E. Tripoliti, A.T. Tzallas, M.G. Tsipouras, G. Rigas, P. Bougia, M. Leontiou, S. Konitsiotis, S. Tsouli and D.I. Fotiadis, “Automatic Detection of Freezing of Gait events in Patients with Parkinson’s Disease”, submitted for publication in Transactions on Information Technology in BioMedicine (April 2010).
 • N. Giannakeas, and D. I. Fotiadis, "An Automated Method for Gridding and Segmentation Of cDNA Microarray Images," Computerized Medical Imaging and Graphics, Vol. 33 (1), pp. 40-49, 2009.
 • E.C. Karvounis, M.G. Tsipouras and D.I. Fotiadis, “Detection of Fetal Heart Rate Through 3-D Phase Space Analysis From Multivariate Abdominal Recordings”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 56(5), pp. 1394-1406, May 2009.
 • A.T. Tzallas, M.G. Tsipouras and D.I. Fotiadis, “Epileptic Seizure Detection in Electroencephalograms using Time-Frequency Analysis”, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, vol. 13(5), pp. 703-710, September 2009.
 • E.C. Karvounis, M.G. Tsipouras, C. Papaloukas, D.G. Tsalikakis, K.K. Naka and D.I. Fotiadis, “A non-Invasive Methodology for Fetus Health Monitoring During Pregnancy”, Methods of Information in Medicine, Prepublished online November 20, 2009; doi:10.3414/ME09-01-0041.
 • M.G. Tsipouras, T.P. Exarchos, D.I. Fotiadis, A. Kotsia, K. Vakalis, K.K. Naka and L.K. Michalis, “Automated Diagnosis of Coronary Artery Disease Based on Data Mining and Fuzzy Modeling”, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, vol. 12(4), pp. 447-458, July 2008.
 • T.P. Exarchos, M.G. Tsipouras, C. Papaloukas and D.I. Fotiadis, “An Optimized Sequential Pattern Matching Methodology for Sequence Classification”, Knowledge and Information Systems, DOI 10.1007/s10115-008-0146-2, pp. 16, May 2008.
 • M.G. Tsipouras, T.P. Exarchos and D.I. Fotiadis, “A Methodology for Automated Fuzzy Model Generation”, Fuzzy Sets and Systems, vol. 159(23), pp. 3201-3220, December 2008.
 • T.P. Exarchos, M.G. Tsipouras, C. Papaloukas and D.I. Fotiadis, “A two-stage Methodology for Sequence Classification based on Sequential Pattern Mining and Optimization”, Data and Knowledge Engineering, vol. 66(3), pp. 467-487, September 2008.
 • T.P. Exarchos, M.G. Tsipouras, C.P. Exarchos, C. Papaloukas, D.I. Fotiadis and L.K. Michalis, “A Methodology for the Automated Creation of Fuzzy Expert Systems for Ischaemic and Arrhythmic Beat Classification Based on a Set of Rules Obtained by a Decision Tree”, Artificial Intelligence in Medicine, vol. 40(3), pp. 187-200, July 2007.
 • M.G. Tsipouras, C. Voglis and D.I. Fotiadis, “A Framework for Fuzzy Expert System Creation – Application to Cardiovascular Diseases”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 54(11), pp. 2089-2105, November 2007.
 • E.C. Karvounis, M.G. Tsipouras, D.I. Fotiadis and K.K. Naka, “An Automated Methodology for Fetal Heart Rate Extraction from the Abdominal Electrocardiogram”, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, vol. 11(6), pp. 628-638, November 2007.
 • A.T. Tzallas, M.G. Tsipouras and D.I. Fotiadis, “Automatic Seizure Detection based on Time-Frequency Analysis and Artificial Neural Networks”, Computational Intelligence and Neuroscience, DOI 10.1155/2007/80510, pp. 13, 2007.
 • M. Tsipouras, T. Exarchos, C. Papaloukas, A. Bechlioulis, A. Kotsia, T. Nanou, C. Bazios, Y. Antoniou, D. Fotiadis, A. Naka and L. Michalis, “Automatic creation of Decision Support Systems: Application and results in the cardiovascular diseases domain”, The Journal on Information Technology in Healthcare, vol. 4(4), pp. 222-230, 2006.
 • M.G. Tsipouras, D.I. Fotiadis and D. Sideris, “An Arrhythmia Classification System based on the RR-Interval Signal”, Artificial Intelligence in Medicine, vol. 33(3), pp. 237-250, March 2005.
 • M.G. Tsipouras and D.I. Fotiadis, “Automatic Arrhythmia Detection based on Time and Time-Frequency Analysis of Heart Rate Variability”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 74(2), pp. 95- 108, May 2004.
Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων
 • K. Nikolaou, F. Kalatzis, N. Giannakeas, S. Markoula, A. Chatzikyriakidou, I. Georgiou, D.I. Fotiadis, "Polymerase chain reaction (PCR) and sequence specific oligonucleotide probes (SSOP) genotyping assay for detection of genes associated with rheumatoid arthritis and multiple sclerosis," 32th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2010, Buenos Aires, Argentina. Accepted
 • M.G. Tsipouras, A.T. Tzallas, G. Rigas, P. Bougia, D.I. Fotiadis and S. Konitsiotis, “An Automated Method for Levodopa-Induced Dyskinesia Detection and Severity Classification”, The XII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (MEDICON 2010), 27 – 30 May 2010, Chalkidiki, Greece, pp. 592-595.
 • M.G. Tsipouras, A.T. Tzallas, G. Rigas, D.I. Fotiadis and S. Konitsiotis, “Automated Levodopa-Induced Dyskinesia Assessment”, 32th IEEE EMBS Annual International Conference, (EMBS 2010), 31 Aug. – 4 Sept. 2010, Buenos Aires, Argentina.
 • M.G. Tsipouras, A.T. Tzallas, E. Tripoliti, G. Rigas, P. Bougia, D.I. Fotiadis, S. Tsouli, and S. Konitsiotis, “On assessing motor disorders in Parkinson’s disease”, International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare, (MobiHealth 2010), 18-20 Oct. 2010, Agia Napa, Cyprus (submitted).
 • F.G. Kalatzis, N. Giannakeas, T.P. Exarchos, L. Lorenzelli, A. Adami, M. Decarli, S. Lupoli, F. Macciardi, S. Markoula, I. Georgiou and D.I. Fotiadis, "Developing a genomic-based point-of-care diagnostic system for rheumatoid arthritis and multiple sclerosis," 31th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, pp. 827-830, 2009, Mineapolis, U.S.A.
 • F.G. Kalatzis, T.P. Exarchos, N. Giannakeas, P. Rizos, D.I. Fotiadis, S. Markoula, E. Hatzi and I. Georgiou, "Point-of-Care Monitoring and Diagnostics for Rheumatoid Arthritis and Multiple Sclerosis," The 9th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering, Patra, Greece, 2009.
 • A. Koutlas and D.I. Fotiadis, "A region based methodology for facial expression recognition," Biosignals, vol. 2, pp. 218-223, 2008.
 • A. Koutlas and D.I. Fotiadis, "An automatic region based methodology for facial expression recognition," IEE Int'l. Conf. System, Man and Cybernetics, pp. 662-666, 2008.
 • G. Rigas, A. Koutlas, P. Bougia, C.D. Katsis and D.I. Fotiadis, "IWAY: Towards Highway Vehicle-2-Vehicle Communication and Driver Support," In Proc. IEEE Int’l. Conf Systems, Man and Cybernetics, pp. 3376-3381, 2008.
 • G. Rigas, A. Koutlas, P. Bougia, C.D. Katsis and D.I. Fotiadis, "An Intelligent Decision Support System for Driver Assistance Based on Vehicle, Driver and Road Environment Monitoring," 7th Int’l. Conf. Intelligent Transport Systems and Services, 2008.
 • N. Giannakeas, P.S Karvelis and D.I. Fotiadis, "A Classification-Based Segmentation of cDNA Microarray Images using Support Vector Machines," 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2008, Vancouver, Canada, pp. 875-878.
 • T. Kalatzis, T.P Exarchos, N. Giannakeas, S. Markoula, E. Hantzi, P. Rizos, I. Georgiou and D.I. Fotiadis, "Point-Of-Care Monitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases", 8th IEEE International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, 2008, Athens, Greece.
 • Y. Goletsis, T.P. Exarchos, N. Giannakeas and D.I. Fotiadis, "Intelligent Patient Profiling for Diagnosis, Staging and Treatment Selection in Colon Cancer", 8th IEEE International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, 2008, Athens, Greece.
 • M.G. Tsipouras, T.P. Exarchos and D.I. Fotiadis, “Automated Creation of Transparent Fuzzy Models based on Decision Trees – Application to Diabetes Diagnosis”, 30th IEEE EMBS Annual International Conference, (EMBS 2008), 20-24 Aug. 2008, Vancouver, Canada.
 • E. Karvounis, M.G. Tsipouras and D.I. Fotiadis, “Fetal Heart Rate Detection in Multivariate Abdominal ECG Recordings using non-linear Analysis”, 30th IEEE EMBS Annual International Conference, (EMBS 2008), 20-24 Aug. 2008, Vancouver, Canada.
 • N. Giannakeas, T.P. Exarchos, Y. Goletsis, C. Papaloukas, D.I. Fotiadis, B. Akhgar and M. Gulissano, "Integrating Genetic And Clinical Data Into A Decision Support System For Colon Cancer Diagnosis," International Conference on Information Communication Technologies in Health ICICTH 2007, Samos, Greece.
 • T.P. Exarchos, N. Giannakeas, Y. Goletsis, C. Papaloukas, and D. I. Fotiadis, "Pattern Analysis and Decision Support for Cancer through Clinico-Genomic Profiles," International Conference on Computational Science, 2007, Sheffield, UK.
 • N. Giannakeas, and D.I. Fotiadis, "Multichannel Segmentation of cDNA Microarray Images using the Bayes Classifier," 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, pp. 3466-3469, 2007, Lyon, France.
 • T.P. Exarchos, N. Giannakeas, Y. Goletsis, C. Papaloukas & D.I. Fotiadis, "A Framework for Cancer Decision Support Based on Profiling by Integrating Clinical and Genomic Data: Application to Colon Cancer", 8th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering, Leykada, 2007.
 • A.T. Tzallas, M.G. Tsipouras and D.I. Fotiadis, “A Time Frequency Based Method for the Detection of Epileptic Seizures in EEG Recordings”, 20th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems, (CBMS 2007), 20-22 June 2007, Maribor, Slovenia, pp. 135-140.
 • A. Tzallas, M.G. Tsipouras and D.I. Fotiadis, “The Use of Time-Frequency Distributions for Epileptic Seizure Detection in EEG Recordings”, 29th IEEE EMBS Annual International Conference, (EMBS 2007), 22-26 Aug. 2007, Lyon, France, pp. 3-6.
 • M.G. Tsipouras, T.P. Exarchos and D.I. Fotiadis, “Integration of Global and Local Knowledge for Fuzzy Expert System Creation – Application to Arrhythmic Beat Classification”, 29th IEEE EMBS Annual International Conference, (EMBS 2007), 22-26 Aug. 2007, Lyon, France, pp. 3840-3843.
 • M.G. Tsipouras, T.P. Exarchos and D.I. Fotiadis, “Weight Analysis and Optimization in Fuzzy Modelling”, 8th International Workshop on Scattering Theory and Biomedical Technology, 28-30 Sept. 2007, Lefkada, Greece.
 • D.I. Fotiadis, T.P. Exarchos and M.G. Tsipouras, “Biosequence Classification using Sequential Pattern Mining and Optimization”, 7th International IEEE EMBS Special Topic Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, (ITAB 2007), 8-11 Nov. 2007, Tokyo, Japan.
 • N. Giannakeas, D.I. Fotiadis and A.S. Politou, "An Automated Method for Gridding in Microarray Images," 28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2006, pp. 5876-5879, New York, USA.
 • D.I. Fotiadis, Y. Goletsis, T.P. Exarchos, N. Giannakeas and G. Rigas, "Inferencing in In Silico Oncology: Exploiting Expressions, Biomarkers and Clinical Data for Clinical Decision Support," 2nd IARWISO Conference, 2006, Chania , Greece.
 • M.G. Tsipouras, T.P. Exarchos, D.I. Fotiadis, A. Kotsia, A. Naka and L.K. Michalis, “A Decision Support System for the Diagnosis of Coronary Artery Disease”, 19th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems, (CBMS 2006), 22-23 June 2006, Salt lake City, USA, pp. 279-284.
 • E.C. Karvounis, M.G. Tsipouras, D.I. Fotiadis and K.K. Naka, “A Method for Fetal Heart Rate Extraction based on Time-Frequency Analysis”, 19th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems, (CBMS 2006), 22-23 June 2006, Salt Lake City, USA, pp. 347-352.
 • M.G. Tsipouras, T.P. Exarchos, C. Papaloukas, A. Kotsia, A. Bechlioulis, T. Nanou, Y. Antoniou, C. Bazios, D.I. Fotiadis, A. Naka and L.K. Michalis, “Automatic creation of Decision Support Systems: Application and Results in the Cardiovascular Diseases Domain”, 4th International Conference on Information and Communication Technologies in Health, (ICICTH 2006), 13-15 July 2006, Samos Island, Greece.
 • M.G. Tsipouras, T.P. Exarchos and D.I. Fotiadis, “A Comparison of Methodologies for Fuzzy Expert System Creation - Application to Arrhythmic Beat Classification”, 28th IEEE EMBS Annual International Conference, (EMBS 2006), 30 Aug. – 3 Sept. 2006, New York City, USA, pp. 2316-2319.
 • T.P. Exarchos, M.G. Tsipouras, C. Papaloukas, A. Bechlioulis, A. Kotsia, T. Nanou, C. Bazios, Y. Antoniou, D.I. Fotiadis, A. Naka and L.K. Michalis, “A Framework for Decision Support Systems Creation: Application to the Cardiovascular Diseases Domain”, eChallenges 2006, Barcelona, Spain.
 • E. Karvounis, C. Papaloukas, M. Tsipouras, P. Bougia and D. Fotiadis, “Remote Maternal and Fetal Health Monitoring During Pregnancy”, 6th International IEEE EMBS Special Topic Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, (ITAB 2006), 26-28 Oct. 2006, Ioannina, Greece.
 • T. Exarchos, C. Papaloukas, M. Tsipouras, C. Lambros and D. Fotiadis, “A Novel Method for Protein Fold Recognition using Sequential Pattern Mining and Optimization Algorithms”, 6th International IEEE EMBS Special Topic Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine, (ITAB 2006), 26-28 Oct. 2006, Ioannina, Greece.
 • M.G. Tsipouras, C.A. Voglis, I.A. Lagaris and D.I. Fotiadis, “A Framework for Fuzzy Expert System Creation”, 7th International Workshop on Scattering Theory and Biomedical Technology, 8-11 Sept. 2005, Nymfaio, Greece.
 • T.P. Exarchos, M.G. Tsipouras, D. Nanou, C. Bazios, Y. Antoniou and D.I. Fotiadis, “A Platform for Wide Scale Integration and Visual Representation of Medical Intelligence in Cardiology: the Decision Support Framework”, Computers in Cardiology 2005, (CinC 2005), 25-28 Sept. 2005, Lyon, France, pp. 167-170.
 • M.G. Tsipouras, C. Voglis, I.E. Lagaris and D.I. Fotiadis, “Cardiac Arrhythmia Classification using Support Vector Machines”, 3rd European Medical & Biological Engineering Conference 2005, (EMBEC ’05), 20-25 Nov. 2005, Prague, Czech Republic.
 • M.G. Tsipouras, V.P. Oikonomou, D.I. Fotiadis, L.K. Michalis and D. Sideris, “Classification of Atrial Tachyarrhythmias in Electrocardiograms using Time Frequency Analysis”, Computers in Cardiology 2004, (CinC 2004), 19-22 Sept. 2004, Chicago, USA, pp. 245-248.
 • M.G. Tsipouras, Y. Goletsis and D.I. Fotiadis, “A Method for Arrhythmic Episode Classification in ECGs using Fuzzy Logic and Markov Models”, Computers in Cardiology 2004, (CinC 2004), 19-22 Sept. 2004, Chicago, USA, pp. 361-364.
 • V.P. Oikonomou, M.G. Tsipouras and D.I. Fotiadis, “Knowledge-Based Systems for Arrhythmia Detection and Classification”, 6th International Workshop on Scattering Theory and Biomedical Technology, 18-21 Sept. 2003, Tsepelovo, Greece.
 • M.G. Tsipouras and D.I. Fotiadis, “An Efficient System for the Detection of Arrhythmic Segments in ECG Recordings based on non-Linear Features of the RR Interval Signal”, Computers in Cardiology 2003, (CinC 2003), 21-24 Sept. 2003, Thessalonica, Greece, pp. 533-536.
 • M.G. Tsipouras, D.I. Fotiadis and D. Sideris, “Arrhythmia Classification using the RR-Interval Duration Signal”, Computers in Cardiology 2002, (CinC 2002), 22-25 Sept. 2002, Memphis, USA, pp. 485-488.
 • M.G. Tsipouras and D.I. Fotiadis, “Arrhythmia Detection with Time and Time – Frequency Analysis of Heart Rate Variability”, 4th International Workshop on Biosignal Interpretation, 24-26 June 2002, Como, Italy, pp. 175-178.
 • M.G. Tsipouras, D.I. Fotiadis and D. Sideris, “Arrhythmic Electrocardiogram Beat Detection and Classification Using Heart Rate Variability Analysis”, 2nd European Medical & Biological Engineering Conference 2002, (EMBEC ’02), 4-8 Dec. 2002, Vienna, Austria, pp. 368-369.
 • M.G. Tsipouras and D.I. Fotiadis, “Time and Time – Frequency Methods in the Analysis of Heart Rate Variability”, 5th International Workshop on Scattering Theory and Biomedical Technology, 18-19 Oct. 2001, Corfu, Greece, pp. 433-447
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56520