Τσίπουρας Μάρκος


ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Έκτακτος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1999, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική το 2002 και διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική το 2008, από το ίδιο τμήμα.

EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν βιοϊατρική πληροφορική και τεχνολογία, συστήματα υποστήριξης απόφασης, έμπειρα συστήματα, ασαφή λογική και μοντελοποίηση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
+30 2461 0 56520