8ο εξάμηνο


Μάθημα: Τεχνολογία ΛογισμικούΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ33
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ ICTE284/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στην τεχνολογία λογισμικού. Mοντέλα ανάπτυξης λογισμικού. Κύκλος ζωής λογισμικού. Απαιτήσεις λογισμικού. Διαγράμματα ροής δεδομένων, διαγράμματα δομής. Σχεδίαση λογισμικού.

Κωδικοποίηση και τεκμηρίωση λογισμικού. Δοκιμασία λογισμικού,

εργαλεία ελέγχου. Αντικειµενοστρεφής ανάπτυξη λογισµικού

συστημάτων, γλώσσα μοντελοποίησης UML: Διαγράμματα κλάσεων και αλληλεπίδρασης. Διάγραμμα κατάστασης και δραστηριότητας. Μοντέλα προδιαγραφής συστημάτων. Πρότυπα Σχεδίασης

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Γνώση και εμπειρία σε μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού, ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων. Μέσα από την ανάπτυξη πρωτότυπης εφαρμογής, οι φοιτητές αποκτούν εμπειρία στη διοίκηση μικρών ομάδων ανάπτυξης και ελέγχου λογισμικού. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το μάθημα Τεχνολογία Λογισμικού θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Αναλύουν και να σχεδιάζουν συστήματα λογισμικού με τη γλώσσα UML.
  • Διαχειρίζονται έργα λογισμικού, να μπορούν να εκτιμήσουν το κόστος λογισμικού και να διαχειριστούν πιθανούς κινδύνους.
  • Υλοποιούν μεγάλα αντικειμενοστραφή συστήματα.
  • Εφαρμόζουν τεχνικές ελέγχου λογισμικού (white and black box testing).
  • Σχεδιάζουν λογισμικό αξιοποιώντας πρότυπα σχεδίασης λογισμικού όπως τα πρότυπα "adapter", "visitor", "composite", "observer"
  • Μεταφέρουν το σχέδιο λογισμικού (διαγράμματα κλάσεων, διαγράμματα ακολουθίας) με συνέπεια σε επαληθεύσιμο και επικυρώσιμο κώδικα.
  • Να μπορούν να υπολογίσουν βασικές μετρικές κώδικα λογισμικού όπως οι μετρικές του Halstead, Mc Cabe.
  • Να είναι γνώστες το βασικών μοντέλων ανάπτυξης λογισμικού: καταρράκτης, RUP, μοντέλα συνιστωσών, σπειροειδές μοντέλο και να μπορούν να τα εφαρμόσουν στη πράξη. 
Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις και εργαστήρια

Αξιολόγηση Φοιτητών:

40% εργασία εξαμήνου, 60% γραπτή εξέταση

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1] S. Pfleeger,Τεχνολογία Λογισμικού: Θεωρία και Πράξη , Κλειδάριθμος.

[2] Ι. Sommerville, Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, Κλειδάριθμος.

[3] Μ. Fowler, Εισαγωγή στη UML: Συνοπτικός Οδηγός της πρότυπης γλώσσας μοντελοποίησης αντικειμένων, Κλειδάριθμος.

[4] Μ. Γιακουμάκης, Ν. Διαμαντίδης, Τεχνολογία Λογισμικού, Unibooks.

Διδάσκων: Μπίμπη Σταματία