8ο εξάμηνο


Μάθημα: Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριώνΚωδικός Μαθήματος: E44
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: https://eclass.uowm.gr/courses/ICTE337/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ, GIS-geographic information system) έχουν εφαρμογή στις επιστήμες που μελετάνε την δυναμική του χώρου με τη χρήση και την ανάλυση γεωγραφικών πληροφοριακών βάσεων δεδομένων, ψηφιακής χαρτογραφίας και οπτικοποίησης χωρικών δεδομένων. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στη θεωρία των ΣΓΠ σε βαθμό που να επιτρέπει την κατανόηση των δυνατοτήτων αλλά και των περιορισμών των λογισμικών ΣΓΠ.

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:

 1. Βασικές έννοιες των ΣΓΠ. Διανυσματικά και δεδομένα κανάβου.(Vector -point, line polygon- and Raster data).
 2. Εισαγωγή σε ελεύθερο λογισμικό ΓΣΠ. Εισαγωγή χωρικών δεδομένων Vector – Raster
 3. Εισαγωγή στη χαρτογραφία & Χάρτες στα ΓΣΠ: Δημιουργία χαρτών, σε διάφορες κλίμακες. Βασικές έννοιες όπως θεματικός χάρτης, κλίμακα, προβολές και συστήματα συντεταγμένων.
 4. Γεωαναφορά στα ΣΓΠ. Γεωαναφορά δεδομένων raster. 
 5. Ψηφιοποίηση στα ΓΣΠ: Δημιουργία νέων χωρικών υποβάθρων με ελεύθερο λογισμικό GIS, έχοντας ως βάση θεματικούς χάρτες (raster data).
 6. Βάσεις Δεδομένων
 7. Χωρικές Αναλυτικές διαδικασίες. select by location, select by attributes 
 8. Αναλύσεις εγγύτητας (buffer zones)
 9. Επίθεση χαρτών (map overlay)
 10. Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DEM).  
 11. Τρισδιάστατες Εφαρμογές (3D-GIS)
 12. Χωρική ανάλυση και ΣΓΠ
 13. Επανάληψη – προετοιμασία για εξετάσεις
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τις θεωρητικές και τεχνικές βάσεις για την αξιοποίηση των ΣΓΠ σε ποικίλες εφαρμογές.

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Το μάθημα αποτελείται από το θεωρητικό υπόβαθρο και τις αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις εφαρμογής σε Η/Υ. Οι ασκήσεις αυτές υλοποιούνται με ελεύθερο λογισμικό ΣΓΠ (π.χ. QGIS λόγω της αξιοπιστίας, της φορητότητάς του και της μηδενικής οικονομικής επιβάρυνσης για το Τμήμα και το Ίδρυμα).

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών προκύπτει από τη βαθμολογία της τελικής εξέτασης και τυχόν ενδιάμεση πρόοδο σύμφωνα με το πρόγραμμα του διδάσκοντα.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 1. Burrough. P.A. & R., A. McDonnell (1998): Principles of geographical information systems. Oxford University Press, Oxford.
 2. Ian Heywood, Sarah Cornelius, Steve Carver: An Introduction to Geographical Information Systems, 4th Edition, Kindle Edition 
 3. Καλογήρου, Σ., 2015. Χωρική ανάλυση. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5029
 4. Τσούλος, Λ., Σκοπελίτη, Α., Στάμου, Λ. 2015. Χαρτογραφική σύνθεση και απόδοση σε ψηφιακό περιβάλλον. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2506 
 5. Φαρασλής Ι. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή ΤΜΧΠΠΑ, 2012. Σημειώσεις: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και χαρτογράφηση φυσικών πόρων
 6. Χαλκιάς, Χ., Γκούσια, Μ., 2015. Γεωγραφική ανάλυση με την αξιοποίηση της γεωπληροφορικής. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4546
 7. Ευελπίδου, Ν., Αντωνίου, Β., 2015. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1044