8ο εξάμηνο


Μάθημα: Ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιώνΚωδικός Μαθήματος: Ε43
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Στόχος είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη των ψηφιακών παιχνιδιών: μοντελοποίηση (modelling), απόδοση σχεδιοκίνησης (animation) και φωτορεαλιστική απεικόνιση (rendering). Αφενός η διαδικασία προγραμματισμού βήμα προς βήμα εστιάζοντας στην οπτική τεχνοτροπία, στη γνώση της σουίτας οπτικών εργαλείων ανάπτυξης και των στοιχείων λογισμικού που είναι επαναχρησιμοποιήσιμα και αφετέρου η αξιολόγηση σημείων και συμβόλων, η έμφαση στην καλλιτεχνική δημιουργία (σχέδιο αφήγησης, προ- οπτικοποίηση, εικόνες, ήχοι, σενάρια, εξέλιξη της ιστορίας, ταξίδι του ήρωα, διάσταση του φανταστικού).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

-

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Ασκήσεις πράξης, διαλέξεις, αναθέσεις εργασιών.

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Εξέταση με τη χρήση Η/Υ (50%),  projects και τελική εργασία (50%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 1. Birn, J. (2000). Digital Lighting and Rendering. USA: Library of Congress. 
 2. Boellstorff, T. (2010). Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human. Princeton University Press. 
 3. Fuller, M. (ed.) (2008). Software Studies: A Lexicon. Cambridge, Massachusets: The MIT Press
 4. Luebke, D. (2003). Level of Detail for 3D graphics. USA: Morgan Kaufmann Publishers.
 5. Meigs, T. (2003). Ultimate Game Design: Building Game Worlds. McCraw-lHill/Osborne Companies. 
 6. Montfort, Nick (2003). Twisty Little Passages: An Approach To Interactive Fiction. Cambridge: The MIT Press
 7. Rollings, A, & Morris, D. (2003). Game Architecture and Design. USA: Library of Congress
 8. Rouse, R. (2005). Game Design Theory and Practice, Second Edition. USA: Wordware Publishing
 9. Salin, K. and Zimmernan, E. (2003). Rules of play: Game design fundamentals. Cambridge,  Mass: MIT Press
 10. Salin, K. and Zimmernan, E. (2005). The game design reader: A Rules of play anthology. Mass: MIT Press
 11. Βακαλό, Ε. (1993). Οπτική σύνταξη: Λειτουργία και παραγωγή μορφών. Νεφέλη.
 12. Δημητριάδης, Σ., Πομπόρτσης, Α., και Τριανταφύλλου, Ε. (2004). Τεχνολογία Πολυμέσων - Θεωρία και πράξη. Εκδόσεις Τζιόλας.
 13. Θεοχάρης, Θ., Παπαϊωάννου, Γ., Πλατής, Ν. και Πατρικαλάκης, Ν.Μ. (2010). Γραφικά και Οπτικοποίηση: Αρχές και Αλγόριθμοι. Εκδόσεις Συμμετρία
 14. Χατζηγιαννάκης, Ν. (2009). Η γλώσσα C σε βάθος. Εκδόσεις Κλειδάριθμος