8ο εξάμηνο


Μάθημα: Δίκτυα Κινητών ΕπικοινωνιώνΚωδικός Μαθήματος: Υ5
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE202/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Βασικές Αρχές. Διάδοση και Παρεμβολές. Αρχιτεκτονική Κυψελωτών Συστημάτων. Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών 2ης, 2.5ης και 3ης Γενιάς. Συστήματα 4ης Γενιάς. Βασικές Λειτουργίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών. Αρχές Σχεδίασης Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών. Τεχνικές Ανάθεσης Πόρων. Διαχείριση Ραδιοδιαύλων. Διαχείριση Κινητικότητας. Αλγοριθμικές Τεχνικές Διαπομπής. Συστήματα Σηματοδοσίας.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση και εκμάθηση των τεχνολογιών δικτύων κινητών επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται ένας ευρύς κύκλος θεματολογίας που επιχειρεί να δώσει μία σφαιρική εικόνα των δικτύων κινητών επικοινωνιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την αξιολόγησή τους.

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται μέσω διαλέξεων με συζήτηση και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. Οι διαλέξεις υποστηρίζονται με παρουσιάσεις σε power point, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει επιπρόσθετα θεματικά παραδείγματα και ασκήσεις εμβάθυνσης.

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις στη μέση και το τέλος του εξαμήνου, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανάπτυξης, πολλαπλών επιλογών και ασκήσεις που καλύπτουν την ύλη του μαθήματος (30% και 70%, αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, οι φοιτητές παραδίδουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σειρές εργασιών.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Μ. Θεολόγου, "Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών", 2η Έκδοση, 2010, Εκδόσεις Τζιόλα.
  • W. Stallings, "Ασύρματες Επικοινωνίες και Δίκτυα", 1η Έκδοση, 2007. Εκδόσεις Τζιόλα.
Διδάσκων: Λούτα Μαλαματή