Λούτα Μαλαματή


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1992-1997 : Δίπλωμα, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • 1997-2000:Διδακτορικό Δίπλωμα, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • 2002-2004:Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Σχεδιασμός, βελτιστοποίηση και αξιολόγηση επιδόσεων ασύρματων και
  ενσύρματων ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας.
 • Προηγμένος σχεδιασμός και μηχανική τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη αλγορίθµων, µεθόδων και τεχνικών για την εισαγωγή νοηµοσύνης,
  προσαρµογής, εξατοµίκευσης και γνώσης σε δίκτυα και υπηρεσίες..
 • Σχεδιασμός δικτύων, κατανομή πόρων, εξοικονόμηση ενέργειας και παροχή
  QoS.
 • Μηχανισμοί επιβολής της συνεργασίας.
 • Διαχείριση διαπομπής/υποστήριξη πάντα καλύτερης συνδεσιμότητας.
 • Πλαίσια διαχείρισης εμπιστοσύνης.
 • Υποστήριξη προσωπικής κινητικότητας.
 • Αυτοματοποιημένα πλαίσια διαπραγμάτευσης.
 • Κοινωνική δικτύωση και κατανομή εργασιών σε περιβάλλοντα
  κατανεμημένου υπολογισμού.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • Y. Choi, M. Louta , Y. Shao, J. Zhang, “Series Editorial: Artificial
  Intelligence and Data Science for Communications”, IEEE Communications
  Magazine, vol. 61, no. 10, 2023, pp. 76-76, doi:
  10.1109/MCOM.2023.10298003.
  (https://ieeexplore.ieee.org/document/10298003)
 • Konstantina Banti, Malamati Louta , Peristera Baziana, “Data Quality
  in Human-Centric Sensing Based Next Generation IoT Systems: A
  Comprehensive Survey of Models, Issues and Challenges”, IEEE Open
  Journal of the Communications Society, Vol. 4, 2023, pp. 2286 - 2317,
  doi:10.1109/OJCOMS.2023.3316118. (https://ieeexplore.ieee.org/document/10254582)
 • Nikolaos Mantas, Malamati Louta , George Karetsos, “Exploiting trust,
  influence, and physical proximity for improving routing performance in
  vehicular ad hoc networks: The SCALE protocol”, International Journal of
  Communication Systems, Vol. 35, Issue 12, 2022,doi:10.1002/dac.5230
  (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/dac.5230)
 • Magdalini Eirinaki, Malamati Louta, Iraklis Varlamis, “A Trust-Aware
  System for Personalized User Recommendations in Social Networks”, IEEE
  Transactions on Systems Man and Cybernetics: Systems (former IEEE
  Transactions on Systems Man and Cybernetics Part A), Vol. 44, Issue 4,
  2014, pp. 409-421,doi:10.1109/TSMC.2013.2263128. (https://ieeexplore.ieee.org/document/6549154)
 • Malamati Louta, Paolo Bellavista, "Bringing Always Best Connectivity
  Vision a Step Closer: Challenges and Perspectives", IEEE Communications
  Magazine, Vol. 51, Issue 2, 2013, pp. 158-166,
  doi:10.1109/MCOM.2013.6461201. (https://ieeexplore.ieee.org/document/6461201)
 • Malamati Louta, Ioanna Roussaki, Lambros Pechlivanos, "An Intelligent
  Agent Negotiation Strategy in the Electronic Marketplace Environment",
  European Journal of Operational Research (Elsevier Science B. V.), Vol.
  187, Issue 3, 2008, pp. 1327-1345, doi:10.1016/j.ejor.2006.09.016
  (Malamati Louta, Ioanna Roussaki, Lambros Pechlivanos, "An Intelligent
  Agent Negotiation Strategy in the Electronic Marketplace Environment",
  European Journal of Operational Research (Elsevier Science B. V.), Vol.
  187, Issue 3, 2008, pp. 1327-1345, doi:10.1016/j.ejor.2006.09.016.)
  (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221706008411)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56566

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/louta