8ο εξάμηνο


Μάθημα: Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα ΙσχύοςΚωδικός Μαθήματος: EEH19
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 0
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στη θεωρία και στις εφαρμογές των Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων Ισχύος, καθώς και στον έλεγχό τους. Εξετάζονται οι περιπτώσεις που τα εν λόγω συστήματα πλεονεκτούν σε σχέση με τα ηλεκτρικά και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Αναλύονται τα βασικά δομικά στοιχεία βασικών υδραυλικών και πνευματικών κυκλωμάτων και εξηγείται η λειτουργία βασικών κυκλωμάτων μέσω θεωρητικής παρουσίασης αλλά

και μέσω φροντιστηριακών ασκήσεων για την αναλυτική εξήγηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών τους. Γίνεται χρήση κατάλληλου λογισμικού προγράμματος (Automation Studio) προσομοίωσης

υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων με στόχο την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας τους και τη σχεδίαση των τρόπων ελέγχου. Ο φοιτητής θα ασχοληθεί με επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις και μετά από κάθε εργαστηριακή άσκηση καλείται να παραδώσει ατομική εργασία στην οποία θα αναλύει τη λειτουργία του αντίστοιχου κυκλώματος και θα παρουσιάζει τις μετρήσεις των μεγεθών που καταγράφηκαν με κατάλληλο σχολιασμό ώστε να τεκμηριώνονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα της άσκησης. Παράλληλα, βαρύτητα δίνεται στη σχεδίαση υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων ισχύος σε πρακτικά προβλήματα.

 

1. Υδραυλικά συστήματα ισχύος

• Υδραυλικά ρευστά

• Βασικές αρχές υδραυλικής

• Υδραυλικές αντλίες, κινητήρες, κύλινδροι

• Βαλβίδες και εξαρτήματα ελέγχου

• Παρελκόμενα υδραυλικών συστημάτων

• Εφαρμογές

2. Πνευματικά συστήματα ισχύος

• Βασικές αρχές

• Πνευματικοί κύλινδροι, κινητήρες, συμπιεστές

• Κυκλώματα, εφαρμογές

• Ηλεκτρικός Έλεγχος

• Προσομοίωση υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων και ελέγχου

3. Ηλεκτρικός Έλεγχος – PLC

4. Αναλογικά Υδραυλικά και Πνευματικά Κυκλώματα

5. Προσομοίωση υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων και ελέγχου

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει

• Αναγνωρίζει και να περιγράφει τα βασικά εξαρτήματα των υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων ισχύος

• Κατανοεί και επεξηγεί τις αρχές των υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων ισχύος

• Συγκρίνει και να αξιολογεί τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων ισχύος

• Υλοποιεί πειραματικές διατάξεις στο εργαστήριο και να αναλύει τη λειτουργία τους

• Προσομοιώνει και να επεξηγεί τη λειτουργία των υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων και να καταγράφει σωστά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κυκλώματος

• Αναλύει και να σχεδιάζει υδραυλικά και πνευματικά συστήματα ισχύος

• Σχεδιάζει κυκλώματα ελέγχου υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων ισχύος και να διαστασιολογεί με βάση την απαιτούμενη λειτουργία τους τα απαραίτητα κυκλωματικά στοιχεία

• Χρησιμοποίει τις γνώσεις που απέκτησε για την κατανόηση συστημάτων σε διάφορες πρακτικές εφαρμογές

Προαπαιτούμενα:

ΣΑΕ Ι, Ενεργειακοί Αυτοματισμοί

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

- Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα και με φροντιστηριακές ασκήσεις

- Εργαστηριακές ασκήσεις σε κατάλληλο λογισμικό περιβάλλον με εργασίες

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Αξιολόγηση Φοιτητών:

- Παράδοση και αξιολόγηση εργασιών εργαστηριακών ασκήσεων (20 %)

- Ενδιάμεση πρόοδος (20 %)

- Τελικές εξετάσεις (60 %) 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Διαλέξεις θεωρίας
  • Διαθέσιμα προτεινόμενα βιβλία (ebooks) στο eclass