8ο εξάμηνο


Μάθημα: Προγραμματισμός ΠεριορισμώνΚωδικός Μαθήματος: ΕΥΗ9
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

-

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

-

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

-

Αξιολόγηση Φοιτητών:

-

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

-