8ο εξάμηνο


Μάθημα: Ασφάλεια Υπολογιστών και ΔικτύωνΚωδικός Μαθήματος: Υ11
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE198/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Βασικά Θέματα Ασφάλειας, Κατηγορίες Απειλών, Σημεία Ευπάθειας. Κρυπτογραφικές Τεχνικές, Συμμετρική και Ασύμμετρη κρυπτογραφία, Πιστοποίηση Αυθεντικότητας, Ψηφιακές Υπογραφές. Πρωτόκολλα Παροχής Ασφάλειας: IPSec, SSL, SSH, PGP, MIME, SET. Θύρες, Ασφάλεια σε επίπεδο TCP/IP, Σάρωση Θυρών. Ασφάλεια Δικτύων, Πληροφοριακών Συστημάτων, Βάσεων Δεδομένων. Φράγματα Ασφάλειας, Εργαλεία Καταγραφής, Εργαλεία Άμυνας. Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών. OpenSSL, Πιστοποιητικά, Υπογραφές. Θέσπιση Πλαισίου Ασφάλειας. Πρότυπα, Πολιτικές. Νομικά Θέματα.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
 • Κατανόηση κρυπτογραφικών τεχνικών.
 • Εισαγωγή και κατανόηση των βασικών αρχών της θεωρίας αριθμών.
 • Κατανόηση και εφαρμογή βασικών κρυπτογραφικών αλγορίθμων.
 • Κατανόηση των εννοιών πιστοποίησης αυθεντικότητας και ψηφιακής υπογραφής.
 • .
 • Δυνατότητα υλοποίησης/σχεδίασης τεχνικών στην ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων (αναχώματα ασφαλείας, εργαλεία καταγραφής δικτυακής κίνησης, τεχνικές άμυνας και προστασίας, συστήματα ανίχνευσης εισβολών κα).
 • Ερμηνεία πλαισίων ασφαλείας, δυνατότητα παροχής ανωνυμίας και προστασίας της ιδιωτικότητας.
 • Πρακτική μεταφορά των θεωρητικών εννοιών, πρωτοκόλλων και τεχνικών στο εργαστηριακό μέρος με υλοποίηση εργαστηριακών επιδείξεων, εφαρμογών και δεξιοτήτων.
Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, Εργαστήριο, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Εξαμηνιαία Εργασία

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Τελική Γραπτή Εξέταση (60%), Εργαστηριακές Ασκήσεις (30%), Παρουσίαση Εξαμηνιαίας Εργασίας (10%), Προφορική Εξέταση (20%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Γκρίτζαλης Στέφανος, Γκρίτζαλης Δημήτρης Α.,Κάτσικας Σωκράτης, Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Εκδόσεις Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ ΟΕ, 2003.
 • William Stallings, Βασικές Αρχές Ασφαλείας Δικτύων: Εφαρμογές και Πρότυπα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008.
 • William Stallings, Κρυπτογραφία για Ασφάλεια Δικτύων, Αρχές και Εφαρμογές, Μαρία Παρίκου & ΣΙΑ, 2011.
Διδάσκων: Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης