8ο εξάμηνο


Μάθημα: Ασφάλεια Υπολογιστών και ΔικτύωνΤίτλος μαθήματος Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
Κωδικός μαθήματος Ε16
Είδος μαθήματος Επιλογής
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 4ο
Εξάμηνο 8ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE198/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Περιεχόμενο μαθήματος Βασικά Θέματα Ασφάλειας, Κατηγορίες Απειλών, Σημεία Ευπάθειας. Κρυπτογραφικές Τεχνικές, Συμμετρική και Ασύμμετρη κρυπτογραφία, Πιστοποίηση Αυθεντικότητας, Ψηφιακές Υπογραφές. Πρωτόκολλα Παροχής Ασφάλειας: IPSec, SSL, SSH, PGP, MIME, SET. Θύρες, Ασφάλεια σε επίπεδο TCP/IP, Σάρωση Θυρών. Ασφάλεια Δικτύων, Πληροφοριακών Συστημάτων, Βάσεων Δεδομένων. Φράγματα Ασφάλειας, Εργαλεία Καταγραφής, Εργαλεία Άμυνας. Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών. OpenSSL, Πιστοποιητικά, Υπογραφές. Θέσπιση Πλαισίου Ασφάλειας. Πρότυπα, Πολιτικές. Νομικά Θέματα.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες
 • Κατανόηση κρυπτογραφικών τεχνικών.
 • Εισαγωγή και κατανόηση των βασικών αρχών της θεωρίας αριθμών.
 • Κατανόηση και εφαρμογή βασικών κρυπτογραφικών αλγορίθμων.
 • Κατανόηση των εννοιών πιστοποίησης αυθεντικότητας και ψηφιακής υπογραφής.
 • .
 • Δυνατότητα υλοποίησης/σχεδίασης τεχνικών στην ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων (αναχώματα ασφαλείας, εργαλεία καταγραφής δικτυακής κίνησης, τεχνικές άμυνας και προστασίας, συστήματα ανίχνευσης εισβολών κα).
 • Ερμηνεία πλαισίων ασφαλείας, δυνατότητα παροχής ανωνυμίας και προστασίας της ιδιωτικότητας.
 • Πρακτική μεταφορά των θεωρητικών εννοιών, πρωτοκόλλων και τεχνικών στο εργαστηριακό μέρος με υλοποίηση εργαστηριακών επιδείξεων, εφαρμογών και δεξιοτήτων.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας Διαλέξεις, Εργαστήριο, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Εξαμηνιαία Εργασία
Αξιολόγηση Τελική Γραπτή Εξέταση (60%), Εργαστηριακές Ασκήσεις (30%), Παρουσίαση Εξαμηνιαίας Εργασίας (10%), Προφορική Εξέταση (20%)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
 • Γκρίτζαλης Στέφανος, Γκρίτζαλης Δημήτρης Α.,Κάτσικας Σωκράτης, Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Εκδόσεις Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ ΟΕ, 2003.
 • William Stallings, Βασικές Αρχές Ασφαλείας Δικτύων: Εφαρμογές και Πρότυπα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008.
 • William Stallings, Κρυπτογραφία για Ασφάλεια Δικτύων, Αρχές και Εφαρμογές, Μαρία Παρίκου & ΣΙΑ, 2011.


Διδάσκων: Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης