Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Αναπληρωτής Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • Πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 2001).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Πληροφορικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 2007).
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Οπτικά δίκτυα
  • Ποιότητα Υπηρεσιών
  • Τεχνικές ομαδοποίησης σε οπτικά δίκτυα
  • Τεχνικές πρόβλεψης κίνησης
  • Οπτική δρομολόγηση
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και Δικτύων Υπολογιστών του Τμήματος Πληροφορικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
  • 16 δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με σύστημα κριτών (όπως. IEEE Journal of Lightwave Technology, IEEE Communications Letters, Elsevier Optics and Laser Technology, IEEE ISCC κ.α.).
  • Μέλος της τεχνικής επιτροπής προγράμματος επιστημονικών συνεδρίων (όπως CTRQ 2008, AICCSA 2009).
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56522

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/psarigiannidis/