8ο εξάμηνο


Μάθημα: Βιοϊατρική ΤεχνολογίαΚωδικός Μαθήματος: Ε15
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Ναι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE149/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική, Αγγλική
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

Βιοϊατρική Τεχνολογία και ο Βιοϊατρικός Μηχανικός, παρόν και μέλλον. Κυτταρική Μηχανική-Βιοηλεκτρονική: Το κύτταρο, βιολογικά μακρομόρια. Μεμβράνες, Δομή μεμβρανών. Ηλεκτρικά δυναμικά μεμβρανών. Δυναμικά σε κατάσταση μη - ισορροπίας. Διάχυση, Εξισώσεις Nerst - Plank. Μωσαϊκή μεμβράνη. Νευρώνες, ανατομία νευρώνων, Δυναμικά (Βαθμωτά και Ενεργά). Ψηφιακή Επεξεργασία Βιολογικών Σημάτων: μέθοδοι και τεχνικές επεξεργασίας σημάτων που προέρχονται από βιολογικά συστήματα, σήματα και συστήματα, σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων, εφαρμογές. Φυσιολογία της Καρδιάς και Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ): το μυοκάρδιο, η ρυθμική διέγερση της καρδιάς, το φυσιολογικό καρδιογράφημα, οι καρδιακές αρρυθμίες και η ηλεκτροκαρδιακή τους ερμηνεία, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που απαιτείται για την καταγραφή του σήματος της καρδιάς. Μέτρηση Πίεσης Αίματος: αρτηριακή, πνευμονική και φλεβική πίεση αίματος, συστολική και διαστολική πίεση, κυματομορφές αρτηριακής πίεσης, διάδοση και αντανάκλαση, τρόποι μέτρησης της πίεσης, άμεσος τρόπος, έμμεσος τρόπος. Φυσιολογία του Εγκεφάλου και Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ): στοιχεία εγκεφαλικής νευροφυσιολογίας, λειτουργία του ηλεκτροεγκεφαλογράφου, χαρακτηριστικά του ΗΕΓ και ηλεκτροεγκεφαλική έρευνα, βιωματικά δυναμικά του εγκεφάλου, επεξεργασία ΗΕΓ και εξαγωγή πληροφοριών για την ενδοκρανιακή λειτουργία. Ηλεκτρομυογραφία: δομή σκελετικού μυός, νευρική ώση, ηλεκτρομυογράφημα(ΗΜΓ), ΗΜΓ με ηλεκτρική διέγερση, εφαρμογές ΗΜΓ Εισαγωγή στα Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα. Μέθοδοι Ανακατασκευής Ιατρικής Εικόνας. Αξονική Τομογραφία. Πυρηνική Ιατρική και Τομογραφία SPECT: Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός Μέθοδοι Απεικόνισης Υπερήχων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι η πρώτη επαφή με τον εξελισσόμενο ερευνητικό τομέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας, η οποία αποτελεί την εφαρμογή των αρχών των θετικών και τεχνολογικών επιστημών για την παροχή υπηρεσιών και λύσεων των προβλημάτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον κρίσιμο κοινωνικά τομέα της Υγείας. Λόγω του διεπιστημονικού χαρακτήρα του μαθήματος, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως η παραγωγή βιοσημάτων, η ανάλυση αυτών καθώς και η χρήση κατάλληλων οργάνων για τη μελέτη και ανάλυσή τους.

Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

2 ώρες διδασκαλία και 2 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις

Αξιολόγηση Φοιτητών:
  • 50% από τη γραπτή εξέταση θεωρίας.
  • 50% από την πρακτική εξέταση εργαστηρίων.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1]   Παντελης Αγγελιδης, Ιατρική Πληροφορική τόμος Α, "σοφία", 2011.

[2]   Κουτσούρης Δ., Νικήτα Κ., Παυλόπουλος Σωτήρης Α., Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2005.

[3]   Σεργιάδης Γεώργιος Δ., Βιοϊατρική τεχνολογία, University Studio Press, 2009.

[4]   Κουτσούρης Δ., Παυλόπουλος Σ., Πρέντζα Α., Εισαγωγή στη βιοϊατρική τεχνολογία και ανάλυση ιατρικών σημάτων, Εκδοσεις Α. Τζιολα & Υιοι, 2003.

Διδάσκων: Αγγελίδης Παντελής