8ο εξάμηνο


Μάθημα: Θεωρία και Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακής ΚίνησηςΚωδικός Μαθήματος: Ε37
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE301/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές την θεωρία ανάλυσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, η οποία έχει ως βασικό στόχο την επίλυση του προβλήματος υπολογισμού των διαστάσεων και της αξιολόγησης της λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Επιπλέον, οι φοιτητές θα γνωρίσουν αναλυτικές μεθόδους για τον υπολογισμό κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών παραμέτρων, όπως η πιθανότητα απώλειας σύνδεσης, τη χωρητικότητα τηλεπικοινωνιακού καναλιού, κτλ, οι οποίοι περιγράφουν της ποιότητα επικοινωνίας σε ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Παράλληλα, στόχο αποτελεί και η εκμάθηση τεχνικών προσομοίωσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων με τη χρήση κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι: 

  • η απόκτηση γνώσης σχετική με την θεωρία ανάλυσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων,  
  • η απόκτηση γνώσης σχετική με μεθόδους επίλυσης του προβλήματος υπολογισμού των διαστάσεων και της αξιολόγησης της λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων,  
  • η  εφαρμογή μεθόδων από  τη στατιστική θεωρία και στοχαστικές διεργασίες σε προβλήματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων, 
  • η εφαρμογή της θεωρίας πιθανοτήτων στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα,  
  • η κατανόηση αναλυτικών μεθόδων για τον υπολογισμό κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών παραμέτρων, όπως η πιθανότητα απώλειας σύνδεσης, τη χωρητικότητα τηλεπικοινωνιακού καναλιού, κτλ, οι οποίοι περιγράφουν της ποιότητα επικοινωνίας σε ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο,  
  • η απόκτηση γνώσης για τις τεχνικές ανάπτυξης νέων αναλυτικών μεθόδων για την μελέτη της απόδοσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων,  
  • η εφαρμογή της θεωρίας τηλεπικοινωνιακής κίνησης σε άλλα πεδία όπως έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, κτλ, 
  • η απόκτηση γνώσης και η ανάλυση τεχνικών προσομοίωσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων με τη χρήση κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού.
Προαπαιτούμενα:

Για την κατανόηση του μαθήματος απαιτείται μόνον η γνώση πιθανοθεωρίας, ενώ βασικές γνώσεις τηλεπικοινωνιακών συστημάτων θα βοηθήσουν στην εύκολη κατανόηση εννοιών του μαθήματος.

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Το μάθημα πραγματοποιείται με τη διάλεξη της θεωρίας και την επίλυση επιλεγμένων ασκήσεων από τον διδάσκοντα

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Για την αξιολόγηση των φοιτητών προτείνεται η παροχή πέντε (5) εξατομικευμένων εργασιών κατά την διάρκεια του εξαμήνου και μετά την παρουσίαση της τρίτης ενότητας του μαθήματος σε κάθε φοιτητή. Ο βαθμός των εργασιών θα συνεισφέρει κατά 30% στην τελική βαθμολογία του φοιτητή, ενώ ο βαθμός της τελικής εξέτασης κατά 70% στην τελική βαθμολογία του φοιτητή.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κινήσεως και Εφαρμογές, Λογοθέτης Μιχαήλ Δ., ISBN: 978-960-491-034-2
  2. Μπίλλης Ευριπίδης, Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, Σ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Έκδοση: 1η/2012.