8ο εξάμηνο


Μάθημα: Συστήματα SCADAΚωδικός Μαθήματος: ΕΥΗ3
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

• Σύντομη εισαγωγή στα συστήματα SCADA

• LabVIEW και Εικονικά Όργανα.

• Λήψη (συλλογή) δεδομένων: Μέτρηση απλού αναλογικού σήματος και πολλαπλών αναλογικών σημάτων τάσης. Μέτρηση απλών και πολλαπλών σημάτων ρεύματος, μεταδότες 4-20mA .

• Χρήση Οργάνων στη Λήψη Δεδομένων (πρωτόκολλα επικοινωνίας RS-232, GPIB, Ethernet)

• Λήψη και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ απομακρυσμένων μονάδων συνδεμένων μέσω ενός δικτύου TCP με χρήση της τεχνολογίας DataSocket.

Σύνδεση με βιομηχανικές συσκευές ελέγχου (PLC) και μεταφορά δεδομένων και πληροφορίας σε εφαρμογές χρηστών με χρήση OPC Server.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

• Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• δημιουργεί βασικές εφαρμογές λήψης δεδομένων, μετάδοσής τους και εμφάνισή τους σε οθόνες HMI (Human – Machine Interfaces) με χρήση της γραφικής γλώσσας προγραμματισμού LabVIEW,

• γνωρίζει τις τεχνικές σύνδεσης των αναλογικών αισθητήρων (0 – 10V) και μεταδοτών (4 – 20 mA), • γνωρίζει τα βασικότερα πρωτόκολλα επικοινωνίας με όργανα μέτρησης και να μπορεί να αναπτύσσει εφαρμογές λήψης και επεξεργασίας μετρήσεων από όργανα,

• χρησιμοποιεί τις βασικές επιλογές της γλώσσας Lab VIEW καθώς και τις δυνατότητες των πρωτοκόλλων επικοινωνίας http και TCP/IP για την παρακολούθηση απομακρυσμένων μονάδων μετρήσεων και ελέγχου,

  • μπορεί να καταγράφει και ελέγχει τις παραμέτρους βιομηχανικών συσκευών PLC με χρήση OPC Server.
Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις θεωρίας (2 ώρες/εβδ) Εργαστηριακές ασκήσεις (2 ώρες/εβδ)

Αξιολόγηση Φοιτητών:

-

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1] “Industrial automation with SCADA – Concepts, communication, and security”, K.S. Manoj, Notionpress.com

[2] Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος, «LabVIEW για μηχανικούς», 3η έκδ./2013, ΙSBN: 978-960-418-448-4, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε, Κωδικός βιβλίου «ΕΥΔΟΞΟΣ»: 33155982.