8ο εξάμηνο


Μάθημα: Επικοινωνία Ανθρώπου ‐ ΥπολογιστήΠεριεχόμενο Ιστορική αναδρομή, ορισμοί, θεωρίες και μοντέλα συμπεριφοράς ανθρώπου και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του, τρέχουσα τεχνολογία συσκευών εισόδου-εξόδου, διεπαφές αλληλεπίδρασης, σχεδίαση/ανάπτυξη/αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων.
Στόχοι Οι φοιτητές θα είναι ικανοί και κατανοούν τα μοντέλα αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το περιβάλλον του και να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και αξιολογούν διαδραστικά συστήματα.
Βιβλιογραφία
  • Shneiderman Ben, Plaisant Cathrerine, Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2010.
  • ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ, ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006.