8ο εξάμηνο


Μάθημα: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-ΥπολογιστήΚωδικός Μαθήματος: Υ7
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE283/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Ιστορική αναδρομή, ορισμοί, θεωρίες και μοντέλα συμπεριφοράς ανθρώπου και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του, τρέχουσα τεχνολογία συσκευών εισόδου-εξόδου, διεπαφές αλληλεπίδρασης, σχεδίαση/ανάπτυξη/αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι φοιτητές θα είναι ικανοί να κατανοούν τα θεωρητικά μοντέλα που αφορούν την αλληλεπίδραση ανθρώπων μηχανών, να κάνουν χρήση των τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων λογισμικού.  Βασισμένοι στα μοντέλα αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το περιβάλλον του να είναι σε θέση να αξιολογούν διαδραστικά συστήματα.

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις.

Αξιολόγηση Φοιτητών:

-

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗΣ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ: ΑΡΧΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Έκδοση: 1η/2011. 
  2. Dix Alan J., Finlay Janet E., Abowd Gregory D., Beale Russell, Επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ, 3η έκδ./2007.
  3. Shneiderman Ben, Plaisant Cathrerine, Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ, 6η Εκδοση/2016.
  4. Shneiderman Ben, Plaisant Cathrerine, Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2010.
  5. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ, ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006.
  6. Interaction Design - Beyond Human-Computer Interaction 3e by Yvonne Rogers, Helen Sharp and Jenny Preece