8ο εξάμηνο


Μάθημα: Οπτικές Επικοινωνίες και ΔίκτυαΚωδικός Μαθήματος: Υ6
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE199/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

Κυματοδήγηση. Οπτικές Ίνες. Εξασθένηση. Διασπορά. Μη Γραμμικά Φαινόμενα. Δημιουργία και Λήψη Οπτικού Σήματος. Οπτικός Ποµπός, Δέκτης. Οπτικοί Ενισχυτές. Οπτικά Δίκτυα Πολυπλεξίας Μήκους Κύματος. Οπτική Μεταγωγή και Δρομολόγηση σε Δί-κτυα Πρόσβασης και Δίκτυα Κορμού. Οπτική Μεταγωγή Ριπών. Σύγχρονα Οπτικά Δίκτυα. Οπτικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης. Οπτικά Παθητικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης. Υβριδικά Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
 • Κατανόηση κυματοδήγησης.
 • Εισαγωγή και κατανόηση της οπτικής τεχνολογίας και των χαρακτηριστικών της οπτικής ίνας.
 • Ερμηνεία και επεξήγηση των φαινομένων της εξασθένισης και της διασποράς στις οπτικές ίνες.
 • Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των συσκευών οπτικής τεχνολογίας (πομπός, δέκτης, ενισχυτής).
 • Κατανόηση των σύγχρονων οπτικών δικτύων
 • Κατανόηση των αρχών της οπτικής μεταγωγής ριπών και επίλυση ασκήσεων.
 • Κατανόηση των αρχών των οπτικών παθητικών δικτύων και επίλυση ασκήσεων.
 • Ικανότητα προσομοίωσης των οπτικών δικτύων νέας γενιάς.
Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:

-

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Εξαμηνιαία Εργασία

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Τελική Γραπτή Εξέταση (60%), Εργαστηριακές Ασκήσεις (30%), Παρουσίαση Εξαμηνιαίας Εργασίας (10%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Green Paul, Δίκτυα οπτικών ινών, 978-960-7510-00-6, Εκδόσεις Α. Παπασωτηρίου, & ΣΙΑ ΟΕ, 1994.
 • G. I. Papadimitriou, P. A. Tsimoulas, M. S. Obaidat, A. S. Pomportsis, Οπτικά Δίκτυα Τεχνολογίας WDM: Τοπικά και Μητροπολιτικά Δίκτυα, 960-209-871-6, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ΕΠΕ.
 • G. Agrawal, Συστήµατα Επικοινωνιών µε Οπτικές Ίνες, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.
 • Ν. Ουζούνογλου, Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών, Εκδόσεις Συμεών, 1999.
 • B. Mukherjee, Optical WDM Networks (Optical Networks), Springer, 2006.
Διδάσκων: Μπουλογεώργος Αλέξανδρος-Απόστολος Α.