8ο εξάμηνο


Μάθημα: Οπτικές Επικοινωνίες και ΔίκτυαΤίτλος μαθήματος Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα
Κωδικός μαθήματος Υ6
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 4ο
Εξάμηνο 8ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE199/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Περιεχόμενο μαθήματος Κυματοδήγηση. Οπτικές Ίνες. Εξασθένηση. Διασπορά. Μη Γραμμικά Φαινόμενα. Δημιουργία και Λήψη Οπτικού Σήματος. Οπτικός Ποµπός, Δέκτης. Οπτικοί Ενισχυτές. Οπτικά Δίκτυα Πολυπλεξίας Μήκους Κύματος. Οπτική Μεταγωγή και Δρομολόγηση σε Δί-κτυα Πρόσβασης και Δίκτυα Κορμού. Οπτική Μεταγωγή Ριπών. Σύγχρονα Οπτικά Δίκτυα. Οπτικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης. Οπτικά Παθητικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης. Υβριδικά Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες
 • Κατανόηση κυματοδήγησης.
 • Εισαγωγή και κατανόηση της οπτικής τεχνολογίας και των χαρακτηριστικών της οπτικής ίνας.
 • Ερμηνεία και επεξήγηση των φαινομένων της εξασθένισης και της διασποράς στις οπτικές ίνες.
 • Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των συσκευών οπτικής τεχνολογίας (πομπός, δέκτης, ενισχυτής).
 • Κατανόηση των σύγχρονων οπτικών δικτύων
 • Κατανόηση των αρχών της οπτικής μεταγωγής ριπών και επίλυση ασκήσεων.
 • Κατανόηση των αρχών των οπτικών παθητικών δικτύων και επίλυση ασκήσεων.
 • Ικανότητα προσομοίωσης των οπτικών δικτύων νέας γενιάς.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Εξαμηνιαία Εργασία
Αξιολόγηση Τελική Γραπτή Εξέταση (60%), Εργαστηριακές Ασκήσεις (30%), Παρουσίαση Εξαμηνιαίας Εργασίας (10%)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
 • Green Paul, Δίκτυα οπτικών ινών, 978-960-7510-00-6, Εκδόσεις Α. Παπασωτηρίου, & ΣΙΑ ΟΕ, 1994.
 • G. I. Papadimitriou, P. A. Tsimoulas, M. S. Obaidat, A. S. Pomportsis, Οπτικά Δίκτυα Τεχνολογίας WDM: Τοπικά και Μητροπολιτικά Δίκτυα, 960-209-871-6, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ΕΠΕ.
 • G. Agrawal, Συστήµατα Επικοινωνιών µε Οπτικές Ίνες, Εκδόσεις Τζιόλα, 2011.
 • Ν. Ουζούνογλου, Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών, Εκδόσεις Συμεών, 1999.
 • B. Mukherjee, Optical WDM Networks (Optical Networks), Springer, 2006.


Διδάσκων: Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης