8ο εξάμηνο


Μάθημα: Δίκτυα Κινητών ΕπικοινωνιώνΤίτλος μαθήματος Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
Κωδικός μαθήματος Υ5
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 4ο
Εξάμηνο 8ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE202/
Ώρες ανά εβδομάδα 4 (2 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Φροντιστήριο)
Διδάσκων Λούτα Μαλαματή (Επίκουρος Καθηγήτρια)
Περιεχόμενο μαθήματος Βασικές Αρχές. Διάδοση και Παρεμβολές. Αρχιτεκτονική Κυψελωτών Συστημάτων. Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών 2ης, 2.5ης και 3ης Γενιάς. Συστήματα 4ης Γενιάς. Βασικές Λειτουργίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών. Αρχές Σχεδίασης Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών. Τεχνικές Ανάθεσης Πόρων. Διαχείριση Ραδιοδιαύλων. Διαχείριση Κινητικότητας. Αλγοριθμικές Τεχνικές Διαπομπής. Συστήματα Σηματοδοσίας.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση και εκμάθηση των τεχνολογιών δικτύων κινητών επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται ένας ευρύς κύκλος θεματολογίας που επιχειρεί να δώσει μία σφαιρική εικόνα των δικτύων κινητών επικοινωνιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την αξιολόγησή τους.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται μέσω διαλέξεων με συζήτηση και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. Οι διαλέξεις υποστηρίζονται με παρουσιάσεις σε power point, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει επιπρόσθετα θεματικά παραδείγματα και ασκήσεις εμβάθυνσης.
Αξιολόγηση Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις στη μέση και το τέλος του εξαμήνου, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανάπτυξης, πολλαπλών επιλογών και ασκήσεις που καλύπτουν την ύλη του μαθήματος (30% και 70%, αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, οι φοιτητές παραδίδουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σειρές εργασιών.
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
  • Μ. Θεολόγου, "Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών", 2η Έκδοση, 2010, Εκδόσεις Τζιόλα.
  • W. Stallings, "Ασύρματες Επικοινωνίες και Δίκτυα", 1η Έκδοση, 2007. Εκδόσεις Τζιόλα.


Διδάσκων: Λούτα Μαλαματή