Μπουλογεώργος Αλέξανδρος-Απόστολος Α.


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Επίκουρος Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διδακτορικό, Τομέας Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Ασύρματες επικοινωνίες και δίκτυα
 2. Επικοινωνίες στη ζώνη των THz και Ασύρματες οπτικές επικοινωνίες
 3. Ασφάλεια συστημάτων επικοινωνιάς
 4. Επικοινωνίες και επεξεργασία σήματος για πολύ-επίπεδες βιοϊατρικές εφαρμογές
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • A.-A. A. Boulogeorgos, and A. Alexiou, “Coverage analysis of reconfigurable intelligent surface assisted THz wireless systems”, IEEE Open Journal of Vehicular Technology,  Jan. 2021.
 • A.-A. A. Boulogeorgos, S. E. Trevlakis, and N. D. Chatzidiamantis, "Optical wireless communications for in-body and transdermal biomedical applications," IEEE Communications Magazine, Jan. 2021.  
 • A.-A. A. Boulogeorgos, S. E. Trevlakis, S. A. Tegos, V. K. Papanikolaou, and G. K. Karagiannidis, “Machine Learning in Nano-Scale Biomedical Engineering,” IEEE Transactions on Molecular, Biological, and Multi-Scale Communications, Oct. 2020.
 • S. E. Trevlakis, A.-A. A. Boulogeorgos, N. D. Chatzidiamantis, G. K. Karagiannidis, and X. Lei, “Electrical vs Optical Cell Stimulation: A communication perspective,” IEEE Access, Oct. 2020.
 • A.-A. A. Boulogeorgos, and A. Alexiou, “How much do hardware imperfections affect the performance of reconfigurable intelligent surface-assisted systems?” IEEE Open Journal of the Communications Society, July 2020.
 • A.-A. A. Boulogeorgos, and A. Alexiou, “Performance Analysis of Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Wireless Systems and Comparison with Relaying,” IEEE Access, May 2020.
 • S. E. Trevlakis, A.-A. A. Boulogeorgos, N. D. Chatzidiamantis, and G. K. Karagiannidis, “All-Optical Cochlear Implants,” IEEE Transactions on Molecular, Biological, and Multi-Scale Communications, May 2020.
 • K. Delibasis, I. Basanou, and A.-A. A. Boulogeorgos, “Measurement and Modeling of Microbial Growth using Timelapse Video,” Sensors, April 2020.
 • J. Kokkoniemi, A.-A. A. Boulogeorgos, M. Aminu, J. Lehtomaki, A. Alexiou, M. Juntti, “Impact of beam misalignment on THz wireless systems,” Nano Communications Networks, April 2020.
 • E. Papasotiriou, A.-A. A. Boulogeorgos, and A. Alexiou, “Performance Analysis of THz Wireless Systems in the Presence of Antenna Misalignment and Phase Noise,” IEEE Communications Letters, March 2020.
 • A.-A. A. Boulogeorgos, N. D. Chatzidiamantis, and G. K. Karagiannidis, “Non-Orthogonal Multiple Access in the Presence of Phase Noise,” IEEE Communications Letters, Feb. 2020.
 • A.-A. A. Boulogeorgos,  and A. Alexiou, “Error analysis of mixed THz-RF wireless systems,” IEEE Communications Letters, vol. 24, no. 2, Feb. 2020.
 • A.-A. A. Boulogeorgos, E. Papasotiriou, and A. Alexiou, “Analytical Performance Assessment of THz Wireless Systems,” IEEE Access, 2019.
 • S. E. Trevlakis, A.-A. A. Boulogeorgos, P. C. Sofotasios, S. Muhaidat, and G. K. Karagiannidis, “Optical Wireless Cochlear Implants,” Biomedical Optics Express, 2019.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56512

Προσωπική ιστοσελίδα: https://boulogeorgos.info