Μπουχουράς Άγγελος


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Επίκουρος Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1999 – 2005: Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμήμα Ηλ/γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
 • 2006 - 2010: Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Μείωση απωλειών και βελτίωση αξιοπιστίας Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω ανασχηματισμού της τοπολογίας τους για πραγματικές συνθήκες λειτουργίας», Τμήμα Ηλ/γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Μείωση απωλειών και βελτίωση αξιοπιστίας στα Δίκτυα Διανομής μέσω ανασχηματισμού της τοπολογίας τους.
 • Επίδραση στη βελτίωση αξιοπιστίας των συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής από την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Μείωση απωλειών στα Δίκτυα Διανομής από την εγκατάσταση ΑΠΕ. 
 • Αρμονική ανάλυση στα Δίκτυα Διανομής λόγω διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.
 • Διερεύνηση των βέλτιστων σημείων στα Δίκτυα διανομής για αναβάθμιση του επιπέδου αυτοματισμού τους.
 • Ευφυή δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ευφυής χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Ηλεκτρικές υπογραφές φορτίων, αναγνώριση φορτίων Χαμηλής Τάσης.
 • Βέλτιστη διαστασιολόγηση και τοποθέτηση μονάδων Διανεμημένης Παραγωγής και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Δίκτυα Διανομής.
 • Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. A.S Bouhouras, A.G Marinopoulos, D.P. Labridis, P.S Dokopoulos "Installation of PV systems in Greece—Reliability improvement in the transmission and distribution systems", EPSR, Vol. 8, Issue. 5, May 2010, pp. 547-555, doi: 10.1016/j.epsr.2009.10.018. 
 2. A.S Bouhouras, G.T Andreou, D.P Labridis, A.G Bakirtzis, "Selective Automation Upgrade in Distribution Networks Towards a Smarter Grid" IEEE Transaction on Smart Grid, Vol. 1, Issue 3, December 2010, pp. 278-285, doi: 10.1109/TSG.2010.2080294. 
 3. A.S Bouhouras, K.I. Sgouras, P.A. Gkaidatzis, D.P Labridis, "Optimal active and reactive power requirements towards loss minimization under reverse power flow constraint defining DG type", IJEPES, Vol. 78, pp. 445-454, June 2016, doi:10.1016/j.ijepes.2015.12.014. 
 4. A.S Bouhouras, K.I. Sgouras, D.P Labridis, "Multi-objective planning tool for the installationof renewable energy sources", IET Generation Transmission & Distribution, Vol. 9, issue 13, pp. 1782-1789, 2015, doi: 10.1049/iet-gtd.2014.1054.  
 5. K. I. Sgouras, A. S. Bouhouras, P. A. Gkaidatzis, D. I. Doukas, D. P. Labridis, “Impact of Reverse Power Flow on the Optimal Distributed Generation Placement Problem”, IET Generation, Transmission & Distribution, doi: 10.1049/iet-gtd.2016.1791. 
 6. S. Bouhouras, P. A. Gkaidatzis, E. Panagiotou, N. Poulakis and G.C. Christoforidis, "A NILM algorithm with enhanced disaggregation scheme under harmonic current vectors." Energy and Buildings, 183,  (2019), pp. 392-407:doi: 10.1016/j.enbuild.2018.11.013.
 7. A S. Bouhouras, Paschalis A. Gkaidatzis, Ioannis Panapakidis, Anastasio Tsiakalos, Dimitris P. Labridis, Georgios C. Christoforidis, “A PSO based optimal EVs Charging utilizing BESSs and PVs in buildings” IEEE 13th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering. Sønderborg, Denmark. 23-25 April 2019, doi:10.1109/CPE.2019.8862352.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56538

Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/profile/Aggelos_Bouhouras