8ο εξάμηνο


Μάθημα: Πρακτική ΆσκησηΚωδικός Μαθήματος: E12
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής
Πιστωτικές Μονάδες: 15
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 1
Erasmus:
Ιστοσελίδα: https:// arch.icte.uowm.gr/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Το έργο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος ξεκίνησε από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 με τη χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και τη συνεργασία διαφόρων εταιρειών. Σε όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, ο υπεύθυνος από πλευράς εταιρείας και το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ παρακολουθούν την πρόοδο των φοιτητών και αξιολογούν τις επιδόσεις τους. Κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει εκθέσεις αναφορικά με το έργο που επιτέλεσε, σύμφωνα με κανόνες που περιλαμβάνονται στον κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου. Η συμμετοχή και επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών που προβλέπονται στο έργο της Πρακτικής Άσκησης ισοδυναμεί με επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος επιλογής του Προγράμματος Σπουδών. Η διάρκεια κάθε Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες. Υπεύθυνος για το έργο της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Μηνάς Δασυγένης. 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

-

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

-

Αξιολόγηση Φοιτητών:

-

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

-

Διδάσκων: Δασυγένης Μηνάς