8ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙΚωδικός Μαθήματος: EEH7
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

-

Περιεχόμενο:

Το μάθημα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

1. Μετατροπείς συνεχούς τάσης: Βασικά κυκλώματα (υποβιβασμού, ανύψωσης, μικτός), λοιπά κυκλώματα (Cuk, flyback). Ανάλυση, σχεδίαση, εφαρμογές.

2. Παλμοτροφοδοτικά DC: Μετατροπείς με απομόνωση (flyback, forward, push-pull), μετατροπέας γέφυρας, έλεγχος, διόρθωση συντελεστή ισχύος, σχεδίαση.

3. Αντιστροφείς ισχύος: Μονοφασικοί-τριφασικοί, αρμονική ανάλυση, τετραγωνικοί αντιστροφείς, έλεγχος πλάτους και αρμονικών, αντιστροφείς πολλαπλών επιπέδων, αντιστροφείς με διαμόρφωση εύρους παλμών, ημιτονοειδής PWM, εφαρμογές.

4. Κυκλώματα οδήγησης ημιαγωγών, κυκλώματα snubber, θερμική διαχείριση ημιαγωγών.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στη θεωρία και στις εφαρμογές των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Ισχύος. Στο δεύτερο μέρος μελετώνται κυρίως οι μετατροπείς συνεχούς τάσης (DC-DC) και οι αντιστροφείς (DC-AC). 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Εξηγεί με λεπτομέρεια τις βασικές λειτουργίες των τύπων μετατροπέων ισχύος που εξετάζονται στο 1ο μέρος του μαθήματος

•Συγκρίνει και να αξιολογεί τα επιμέρους κυκλώματα κάθε κατηγορίας μετατροπέων ισχύος

•Υλοποιεί πειραματικές διατάξεις στο εργαστήριο στους μετατροπείς συνεχούς τάσης και τους αντιστροφείς και να αναλύει τη λειτουργία τους 

•Προσομοιώνει και να επεξηγεί τη λειτουργία βασικών μετατροπέων ισχύος τύπου DC-DC και DC-AC

•Σχεδιάζει κυκλώματα μετατροπέων ισχύος που υπάγονται στις κατηγορίες των DC-DC και DC-AC μετατροπέων

•Σχεδιάζει κυκλώματα οδήγησης MOSFET-IGBT, καθώς και κυκλωμάτων snubbers και συστημάτων ψύξης

•Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για την εκπόνηση εργασιών

Προαπαιτούμενα:

Ηλεκτρονικά Ισχύος 1

Τρόπος Παράδοσης:

-

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

-

Οργάνωση Διδασκαλίας:

- Διδασκαλία στην τάξη με βιντεοπροβολέα και φροντιστηριακές ασκήσεις 

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

- Χρήση λογισμικών προσομοίωσης συστημάτων ηλεκτρονικών ισχύος

- Εργαστηριακές ασκήσεις πάνω στους μετατροπείς DC-DC και DC-AC

Αξιολόγηση Φοιτητών:

- Εργαστηριακές ασκήσεις με ομαδικές αναφορές (25 %)

- Ατομική εργασία στη σχεδίαση/ανάλυση και κατασκευή μετατροπέων με χρήση και προσομοιώσεων (35%)

- Τελικές εξετάσεις (40 %) 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  • Mohan Ned,Undeland Tore A.,Robbins William P.  2010, Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά ισχύος, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Ο.Ε.
  • M. Rashid, 2010, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Εκδόσεις ΙΩΝ.
  • Μανιάς Στ., 2017, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Εκδόσεις Καλαμάρα Έλλη
  • D. Hart, 2011, Introduction to Power Electronics, Εκδόσεις Prentice Hall