8ο εξάμηνο


Μάθημα: Υψηλές Τάσεις ΙΚωδικός Μαθήματος: EEH18
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Το μάθημα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

• Εισαγωγή στις υψηλές τάσεις

• Γενικές εφαρμογές των υψηλών τάσεων

• Μεταβατικά φαινόμενα, υπερτάσεις και συντονισμός μονώσεων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

• Εργαστηριακή παραγωγή και μέτρηση υψηλών τάσεων (εναλλασσόμενες υψηλές τάσεις, συνεχείς υψηλές τάσεις, κρουστικές υψηλές τάσεις)

• Εργαστηριακή παραγωγή και μέτρηση ισχυρών κρουστικών ρευμάτων

• Διηλεκτρικές μετρήσεις

• Ανίχνευση μερικών εκκενώσεων

• Εφαρμογές των υψηλών τάσεων στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

• Κεραυνός, μηχανισμός κεραυνού, επιπτώσεις και απαγωγείς υπερτάσεων

• Γειώσεις, μετρήσεις σε συστήματα γείωσης

• Ηλεκτρική διάσπαση σε αέρια, υγρά και στερεά διηλεκτρικά, επιφανειακή διάσπαση, διάσπαση στο υψηλό κενό, ηλεκτρικό τόξο

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στη θεωρία και στις εφαρμογές των Υψηλών Τάσεων. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Κατανοεί και αναγνωρίζει τις εφαρμογές των Υψηλών Τάσεων με έμφαση στις εφαρμογές στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

•Κατανοεί και επεξηγεί τις αρχές λειτουργίας των εργαστηριακών κυκλωμάτων και διατάξεων παραγωγής και μέτρησης υψηλών τάσεων και ισχυρών ρευμάτων.

•Κατανοεί το φαινόμενο του κεραυνού και να γνωρίζει τις επιπτώσεις του στα ΣΗΕ.

•Κατανοεί, επεξηγεί και εφαρμόζει τις βασικές αρχές των γειώσεων.

•Χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία στα προβλήματα και τις εφαρμογές των Υψηλών Τάσεων.

•Προσομοιώνει τη στάσιμη κατάσταση και μεταβατικά φαινόμενα σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειαςμε εξειδικευμένο λογισμικό.

•Διεξάγει μετρήσεις πεδίου ειδικής αντίστασης του εδάφους και αντίστασης γείωσης.

•Διεξάγει εργαστηριακές μετρήσεις αξιολόγησης της διηλεκτρικής αντοχής μονωτικού ελαίου υπό εναλλασσόμενη υψηλή τάση βιομηχανικής συχνότητας.

•Συνεργάζεται με τους συμφοιτητές του για την εκπόνηση εργασιών

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

- Διδασκαλία στην τάξη με βιντεοπροβολέα και φροντιστηριακές ασκήσεις 

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

- Εργαστηριακές ασκήσεις με τη χρήση λογισμικού προσομοίωσης μεταβατικών φαινομένων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

- Εργαστηριακές ασκήσεις μέτρησης ειδικής αντίστασης του εδάφους, αντίστασης γείωσης και αξιολόγησης της διηλεκτρικής αντοχής μονωτικού ελαίου

Αξιολόγηση Φοιτητών:

- Εργαστηριακές ασκήσεις με ομαδικές αναφορές (40 %)

- Τελικές εξετάσεις (60 %)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

E. Kuffel, W. S. Zaengl, J. Kuffel, Υψηλές Τάσεις, Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα, 2η Έκδοση, ISBN: 978-960-418-261-9, 2013

Ι. Σταθόπουλος, Υψηλές Τάσεις Ι, Εκδόσεις Συμεών, ISBN: 960-7888-63-4, 1997