8ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Ενεργειακή Ανάλυση ΚτηρίωνΚωδικός Μαθήματος: ΕΕΗ9
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Ενέργειας
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: http://ece.uowm.gr/courses.php?view_course=154
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

1. Θερμική μόνωση και Θερμικές απώλειες κτηρίων

2. Δομικά υλικά και δομικά στοιχεία κτηρίων - Θερμική αντίσταση και θερμοπερατότητα - Μέθοδος υπολογισμού

3. Συστήματα θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού σε κτίρια - Μέθοδοι υπολογισμού του θερμικού/ψυκτικού φορτίου σχεδιασμού

4. Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων (Μεθοδολογία εκπόνησης υπολογισμών της ενεργειακής απόδοσης κτηρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της νομοθεσίας και του Κανονισμού Ενεργειακή Απόδοσης Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

5. Πυρασφάλεια (ενεργητική και παθητική πυροπροστασία)

6. Ανελκυστήρες (υδραυλικοί/ ηλεκτροκίνητοι)

7. Αντλιοστάσια.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Στο μάθημα αυτό παρέχονται οι βασικές γνώσεις και τεχνικές για την εκπόνηση μελέτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και προτείνονται μέθοδοι για την σωστή και ασφαλή διαστασιολόγηση συσκευών - εφαρμογών του ηλεκτρισμού σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους εθνικούς κανονισμούς, με την ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:

• Εφαρμόζει αποτελεσματικά τους κανονισμούς και τα πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων.

• Εφαρμόζει αποτελεσματικά τους κανονισμούς και τα ισχύοντα πρότυπα σχετικά με την ασφαλή διαστασιολόγηση των συσκευών -εφαρμογών του ηλεκτρισμού

• Χειρίζεται πακέτα τεχνικού λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ενεργειακής απόδοσης κτηρίων.

• Διαθέτει το θεωρητικό υπόβαθρο για να εκπονεί και να συντάσσει μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην ύλη του μαθήματος

Προαπαιτούμενα:

-

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

- Διδασκαλία στην τάξη και φροντιστηριακές ασκήσεις

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω e-class

- Εξειδικευμένα Λογισμικά (ενεργειακής απόδοσης κτηρίων κ.α.)

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (35%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ερωτήσεις κατανόησης των βασικών εννοιών του μαθήματος - Επίλυση προβλημάτων-ασκήσεων

ΙΙ. Ομαδική εργασία (15%) πάνω στην ανάλυση μιας πλήρους μελέτης περίπτωσης

ΙΙΙ. Ατομική εργασία στο εργαστήριο (20%)

IV. Τελική εργαστηριακή εξέταση (30%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

[1] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ, Σ. ΚΟΥΡΗΣ, Β. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ