5ο εξάμηνο


Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος



Κωδικός Μαθήματος: ΜΚ28
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 5
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus: Όχι
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE113/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και
των απαραίτητων τεχνολογιών,
• Λήψη αποφάσεων,
• Αυτόνομη εργασία,
• Ομαδική εργασία,
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο:

Δειγματοληψία σήματος, Υπερδειγματοληψία, Υποδειγματοληψία, Ανάλυση Συχνοτήτων, Συνέλιξη, Συσχέτιση, Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier, Μετασχηματισμός Ζ, Σχεδιασμός FIR Ψηφιακών Φίλτρων, Σχεδιασμός ΙIR Ψηφιακών Φίλτρων. Εφαρμογές με χρήση MatLab.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μαθητές θα είναι σε θέση:

  • να κατανοήσουν απλές και σύνθετες έννοιες ψηφιακής επεξεργασίας σήματος
  • να εκτελέσουν δειγματοληψία του σήματος, υπερδειγματολειψία και υποδειγματολειψία
  • να υπολογίσουν σε σήματα συνέλιξη και συσχέτιση
  • να εφαρμόζουν DFT και ZT σε πραγματικά ή μιγαδικά σήματα
  • να σχεδιάζουν FIR και IIR ψηφιακά φίλτρα
  • να αναπτύσσουν λογισμικό για όλα τα παραπάνω σε MatLab
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:

Διαλέξεις, ασκήσεις στον πίνακα, παραδείγματα σε MatLab, ασκή-
σεις σε MatLab

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:

Χρήση ηλεκτρονικών παρουσιάσεων για την διδασκαλεία,
χρήση e-class για ανακοινώσεις, προσθήκη ηλεκτρονικών
σημειώσεων, ανακοινώσεις, εργασίες, εξετάσεις, χρήση
Λογισμικού MATLAB/OCTAVE στις εργαστηριακές ασκήσεις,
χρήση λογισμικού zoom για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση,
χρήση λογισμικού moodle για εξετάσεις.

Οργάνωση Διδασκαλίας:
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Εκπόνηση μελέτης 25
Συγγραφή εργασίας
Μελέτη 40
Σύνολο 125
Αξιολόγηση Φοιτητών:

Μια προαιρετική εργασία με τελική προφορική εξέταση (40%)
Τελική Γραπτή Εξέταση (60%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Ψηφιακη Αναλυση Σηματος, Proakis J., Manolakis D., Εκδοσεις
Ίων, 2010.
2. Βασικες Τεχνικες Ψηφιακης Επεξεργασιας Σηματων, Μουστα-
κιδης Γ.Β., Εκδοσεις Α. Τζιολα & Υιοι Α.Ε., 2004.
3. Ψηφιακη Επεξεργασια Σηματος, Hayes M.H., Εκδοσεις Α. Τζιολα
& Υιοι Α.Ε., 2000.
4. Ψηφιακη Επεξεργασια Σηματος, Φωτοπουλος Σ.Δ., Εκδοσεις
Ολυμπια Αν. Φωτοπουλου, 2010.

Διδάσκων: Τσίπουρας Μάρκος