4ο εξάμηνο


Μάθημα: Θεωρία Σημάτων και ΣυστημάτωνΤίτλος μαθήματος Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων
Κωδικός μαθήματος ΜΚ23
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 2ο
Εξάμηνο 4ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE234/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Μάρκος Τσίπουρας (Έκτακτος)
Περιεχόμενο μαθήματος Κατηγορίες σημάτων, Βασικά σήματα, Συνέλιξη, Γενικευμένες συναρτήσεις, Συστήματα.
Γραμμικά χρονικά αμετάβλητα συστήματα, Ιδιότητες, Κρουστική απόκριση, Ευστάθεια.
Σειρά και μετασχηματισμός Fourier, Ιδιότητες, Απόκριση συχνότητας, Συνάρτηση μεταφοράς.
Μετασχηματισμός Laplace, Ιδιότητες.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 • να κατηγοριοποιούν σήματα και συστήματα με βάση τις ιδιότητές τους
 • να υπολογίζουν συνελίξεις,
 • να περιγράφουν σήματα με τη χρήση μετασχηματισμού/σειρών Fourier,
 • να αξιοποιούν το μετασχηματισμό Laplace στη μελέτη σημάτων και συστημάτων,
 • να διαχειρίζονται γενικευμένες συναρτήσεις,
 • να προσδιορίζουν τις αποκρίσεις συστημάτων,
 • να προσδιορίζουν την επίδραση φίλτρων σε σήματα,
 • να εφαρμόζουν το θεώρημα δειγματοληψίας και να περιγράφουν τη σύνδεση σημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας Διαλέξεις με χρήση διαφανειών, ασκήσεις στον πίνακα
Αξιολόγηση Δύο υποχρεωτικά σετ εργασιών (30%)
Τελική Γραπτή Εξέταση (70%)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
 • Θεοδωρίδης Σέργιος, Μπερμπερίδης Κώστας, Κοφίδης Λευτέρης, Εισαγωγή στη θεωρία σημάτων και συστημάτων, Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ‐ Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ, 2003.
 • Oppenheim, Willsky, Nawab, ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ, 2011.
 • Θεόδωρος Αλεξόπουλος, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ, Πανεπιστημιακές, Εκδόσεις ΕΜΠ, 2011.


Διδάσκων: Τσίπουρας Μάρκος