4ο εξάμηνο


Μάθημα: Θεωρία Σημάτων και ΣυστημάτωνΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ23
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 4
Κατεύθυνση: Μάθημα κορμού
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE234/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Κατηγορίες σημάτων, Βασικά σήματα, Συνέλιξη, Γενικευμένες συναρτήσεις, Συστήματα.
Γραμμικά χρονικά αμετάβλητα συστήματα, Ιδιότητες, Κρουστική απόκριση, Ευστάθεια.
Σειρά και μετασχηματισμός Fourier, Ιδιότητες, Απόκριση συχνότητας, Συνάρτηση μεταφοράς.
Μετασχηματισμός Laplace, Ιδιότητες.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να κατηγοριοποιούν σήματα και συστήματα με βάση τις ιδιότητές τους
 • να υπολογίζουν συνελίξεις,
 • να περιγράφουν σήματα με τη χρήση μετασχηματισμού/σειρών Fourier,
 • να αξιοποιούν το μετασχηματισμό Laplace στη μελέτη σημάτων και συστημάτων,
 • να διαχειρίζονται γενικευμένες συναρτήσεις,
 • να προσδιορίζουν τις αποκρίσεις συστημάτων,
 • να προσδιορίζουν την επίδραση φίλτρων σε σήματα,
 • να εφαρμόζουν το θεώρημα δειγματοληψίας και να περιγράφουν τη σύνδεση σημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου.
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Διαλέξεις με χρήση διαφανειών, ασκήσεις στον πίνακα

Αξιολόγηση:

Δύο υποχρεωτικά σετ εργασιών (30%) 
Τελική Γραπτή Εξέταση (70%)

Βιβλιογραφία:
 • Θεοδωρίδης Σέργιος, Μπερμπερίδης Κώστας, Κοφίδης Λευτέρης, Εισαγωγή στη θεωρία σημάτων και συστημάτων, Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ‐ Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ, 2003.
 • Oppenheim, Willsky, Nawab, ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ, 2011.
 • Θεόδωρος Αλεξόπουλος, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ, Πανεπιστημιακές, Εκδόσεις ΕΜΠ, 2011.
Διδάσκων: Τσίπουρας Μάρκος