4ο εξάμηνο


Μάθημα: Λειτουργικά συστήματαΤίτλος μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα
Κωδικός μαθήματος ΜΚ22
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 2ο
Εξάμηνο 4ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE189/
arch.icte.uowm.gr/courses/os/
Ώρες ανά εβδομάδα 4 (2 ώρες θεωρία & 2 ώρες εργαστήριο)
Διδάσκων Μηνάς Δασυγένης (Επίκουρος Καθηγητής)
Περιεχόμενο μαθήματος Θεμελιώδεις έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων. Ιστορικά στοιχεία & εξέλιξη ΛΣ. Διεργασίες & Χρονοδρομολόγηση. Συγχρονισμός. Επικοινωνία Διεργασιών. Ταυτόχρονες Διεργασίες/Νήματα. Αμοιβαίος Αποκλεισμός. Διαχείριση Μνήμης. Σελιδοποίηση. Εικονική Μνήμη. Διαχείριση Συστήματος Αρχείων. Διαχείριση Πόρων. Αδρανή & Ζωντανά Αδιέξοδα. Διαχείριση Εισόδου/Εξόδου. Θέματα ασφάλειας και προστασίας.
Λειτουργικά Συστήματα Windows, Unix. Εργαστηριακές Ασκήσεις σε σενάρια φλοιού (scripts) windows & Linux και προγραμματισμό λειτουργικού συστήματος σε POSIX.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αποκτούν γνώση και κατανόηση των παρακάτω θεμάτων:
 • της αναπτυξιακής ιστορίας των ΛΣ,
 • των καταστάσεων των διεργασιών και της θεματικής εναλλαγής,
 • των πλεονεκτημάτων της χρήσης των ΛΣ,
 • του τρόπου που επικοινωνούν οι διεργασίες μεταξύ τους και με το λειτουργικό σύστημα,
 • των βασικών υπο-συστημάτων των σύγχρονων ΛΣ (διαχείριση διεργασιών & αδιεξόδων, διαχείριση αποθηκευτικού χώρου, σελιδοποίηση, κρυφή μνήμη, εικονική μνήμη, διαχείριση συστήματος αρχείων, διαχείριση ασφάλειας και προστασίας),
 • των αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης,
 • των λειτουργιών των αρχείων,
 • της σελιδοποίησης και την κατάτμησης της μνήμης,
 • των μηχανισμών Ε/Ε.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος, οι φοιτητές αποκτούν γνώση και κατανόηση των παρακάτω θεμάτων:
 • της πλήρους αξιοποίησης και του προγραμματισμού του φλοιού των ΛΣ Windows και Unix,
 • της πλήρους αξιοποίησης του UNIX ως αναπτυξιακή πλατφόρμα για προγραμματισμό σε POSIX C,
 • της πλήρους γνώσης των κλήσεων συστημάτων του POSIX για τον προγραμματισμό μονονηματικών ή πολυνηματικών διεργασιών, με τοπική ή διαδικτυακή επικοινωνία,
 • της συγγραφής προγραμμάτων που επικοινωνούν με το ΛΣ και αξιοποιούν τις κλήσεις συστήματος,
 • της γνώσης εργαλείων διαχείρισης και παρακολούθησης της συμπεριφοράς διεργασιών ή του ΛΣ.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (δεν είναι υποχρεωτικό).
Μέθοδοι διδασκαλίας Διαλέξεις, διαφάνειες powerpoint, σημειώσεις από τον διδάσκοντα, quiz μέσα στην τάξη, αυτοματοποιημένο σύστημα πολλαπλών ερωτήσεων I-exams, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις opencourses, ασκήσεις εργαστηρίου, εξαμηνιαία ομαδική εργασία.
Αξιολόγηση Τελικές εξετάσεις θεωρίας 50%, τελική εξέταση εργαστηρίου 10%, τρεις σύντομες εξετάσεις 15%, 12 εργαστηριακές ασκήσεις 10%, 1 ομαδική εργασία εξαμήνου 15%.
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
 • ANDREW S. TANENBAUM, ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, 2009. [service.eudoxus.gr/search/#a/id:13884/0]
 • Stallings William, Λειτουργικά συστήματα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2009. [service.eudoxus.gr/search/#a/id:18548948/0]
 • MARC J. ROCHKIND, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ UNIX, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2007. [service.eudoxus.gr/search/#a/id:13863/0]
 • Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Λειτουργικά Συστήματα, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ, Έκδοση: 9η Εκδ./2013.


Διδάσκων: Δασυγένης Μηνάς