4ο εξάμηνο


Μάθημα: ΗλεκτρομαγνητισμόςΚωδικός Μαθήματος: ΜΚ3
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 4
Κατεύθυνση: Μάθημα κορμού
Ομάδα: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα: http://eclass.uowm.gr/courses/ICTE247/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Περιεχόμενο:

Ηλεκτροστατική. Ηλεκτρικά Φορτία, Νόμος Coulomb. Ηλεκτρικά Πεδία και Ηλεκτρικό Δυναμικό. Διαφορά Δυναμικού. Αγωγοί και Μονωτές. Ηλεκτρικά Ρεύματα και Πυκνότητα Ρεύματος. Πεδία Κινούμενων Φορτίων. Μαγνητικό Πεδίο. Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή και Εξισώσεις Maxwell. Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία στην Ύλη.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Το μάθημα αποτελεί βάση για τη διδασκαλία μαθημάτων που σχετίζονται με την Επιστήμη του Ηλεκτρομαγνητισμού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές είναι ικανοί να επιλύουν προβλήματα Ηλεκτρομαγνητισμού απλών συστημάτων ενώ αποκτούν τις βάσεις για την επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων.

Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Προφορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 4 ώρες Θεωρία - Ασκήσεις)

Αξιολόγηση:

Γραπτή τελική εξέταση, προαιρετική εξέταση προόδου

Βιβλιογραφία:
  1. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ενιαίος τόμος), ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Έκδοση: 1η/2014
  2. Ρουμελιώτης Ι.-Τσαλαμέγκας Ι., Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, τόμος Β΄, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., Έκδοση: 1η έκδ./2010.
  3. GRIFFITHS J. DAVID, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟΜΟ), ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Έκδοση: 1η/2012.
  4. RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT, ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, Έκδοση: 8η Αμερικανική/2013.
Διδάσκων: Ζυγκιρίδης Θεόδωρος