Ζυγκιρίδης Θεόδωρος


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1995 - 2000: Διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
 • 2000 - 2006: Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
 • Θέμα διδακτορικής διατριβής: “Ανάπτυξη βελτιστοποιημένων σχημάτων πεπερασμένων διαφορών ανώτερης τάξης για την ακριβή επίλυση ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων στο πεδίο του χρόνου”
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Υπολογιστικός ηλεκτρομαγνητισμός
  Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών, πεπερασμένων στοιχείων, πεπερασμένων όγκων για χρονικά εξαρτημένα ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα.
 • Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου
  Κλασικές και μη συμβατικές τεχνικές, άμεσοι και έμμεσοι αλγόριθμοι, υβριδικά σχήματα, τεχνικές διακριτοποίησης ανώτερης τάξης, καμπυλόγραμμα συστήματα συντεταγμένων κλπ.
 • Ελαχιστοποίηση σφαλμάτων και βελτιστοποιημένοι αλγόριθμοι
  Τεχνικές μείωσης σφαλμάτων φάσης, βελτίωση σε μονοσυχνοτική ή ευρυζωνική βάση, γενίκευση σε χώρους με απώλειες, ξεχωριστή ή ταυτόχρονη αντιμετώπιση χωρο‐χρονικών σφαλμάτων, βελτιωμένοι χρονικοί ολοκληρωτές, προσδιορισμός βέλτιστου χρονικού βήματος, διακριτοποίηση διεπιφανειών κλπ.
 • Υπολογιστική μοντελοποίηση προβλημάτων με αβεβαιότητες
  Στοχαστικές τεχνικές FDTD, πολυωνυμικό χάος, παρεμβατικοί (intrusive) στοχαστικοί αλγόριθμοι, collocation μέθοδοι και αραιά πλέγματα (sparse grids), compressed sensing, μέθοδοι Monte‐Carlo, προσαρμοστικοί αλγόριθμοι, τεχνικές μείωσης διάστασης.
 • Παραλληλοποίηση αλγορίθμων σε κάρτες επεξεργασίας γραφικών
  Ελαχιστοποίηση χρόνων εκτέλεσης προσομοιώσεων, επιτάχυνση άμεσων (explicit) μεθόδων και έμμεσων (implicit) αλγορίθμων, υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών.
 • Μοντελοποίηση και προσομοίωση ρεαλιστικών προβλημάτων
  Επιδράσεις ΗΜ ακτινοβολίας σε βιολογικούς ιστούς, προσδιορισμός πεδίων από κεραυνικά πλέγματα, προβλήματα ΗΜ συμβατότητας, διατάξεις μεταϋλικών, νανοϋλικών και γραφενίου, οπτικά φίλτρα, ασύρματη μεταφορά ισχύος, κεραίες, ασύρματη διάδοση κλπ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • T. T. Zygiridis, S. A. Amanatiadis, A. D. Papadopoulos, and N. V. Kantartzis, "A finite-difference time-domain method for Lorentz dispersive media with reduced errors within arbitrary frequency bands," Comput. Math. Appl., vol. 137, pp. 102-111, 2023.
 • A. D. Papadopoulos, T. Zygiridis, Y. Kopsinis, and Elias, N. Glytsis, "An anisotropic sparse adaptive polynomial chaos method for the uncertainty quantification of resonant gratings-performance," IEEE Light. Technol., vol. 40, no. 12, pp. 3640-3646, June 2022.
 • T. T. Zygiridis, A. D. Papadopoulos, and N. V. Kantartzis, "Error-optimized finite-difference modeling of wave propagation problems with Lorentz material dispersion," J. Comput. Phys., vol. 452, pp. 1-10, Mar. 2022.
 • T. Zygiridis, G. Kommatas, A. Papadopoulos, and N. Kantartzis, "Modeling of stochastic EMC problems with anisotropic polynomial chaos expansions," IEEE Electromagn. Compat. Mag., vol. 10, no. 2, pp. 70-79, 2nd Quarter 2021.
 • T. T. Zygiridis, N. V. Kantartzis, and T. D. Tsiboukis, “Regression-based stochastic study of electromagnetic fields due to lightning strikes,” IEEE Trans. Electromagn. Compat., vol. 61, no. 5, pp. 1630-1638, Oct. 2019.
 • T. T. Zygiridis, "Improved unconditionally-stable FDTD method for three-dimensional wave-propagation problems," IEEE Trans.  Microw. Theory Tech., vol. 65, no. 6, pp. 1921-1928, June 2017. DOI: 10.1109/TMTT.2016.2645218.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56533

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/tzygiridis/