Τσιαμήτρος Δημήτριος


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Αναπληρωτής Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1996 – 2001: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 2001 - 2005: Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Επίδραση της ανομοιογενούς γης στη μεταβατική συμπεριφορά εναερίων γραμμών και υπογείων καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας», Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Προσομοίωση συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Μελέτη αυτόνομων υβριδικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έξυπνα δίκτυα (smart grids).
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων με μετρήσεις κα ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών και ηλεκτροκίνηση
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • A. G. Gaglia, Evangelos Dialynas, Athanassios A. Argiriou, Effi Kostopoulou, Dimitris Tsiamitros, Dimitris Stimoniaris, "Energy Performance of European Residential Buildings: Energy Use, Technical and Environmental Characteristics of the Greek Residential Sector", Elsevier Energy and Buildings, vol. 183, pp. 86-104, November 2018.
 • D. Stimoniaris, D. Tsiamitros, E. Dialynas, "Improved Energy Storage Management and PV-Active Power Control Infrastructure and Strategies for Microgrids", IEEE Trans on Power Systems vol. 31, Ιss. 1, pp. 813-820, 2016.
 • D. Stimoniaris, T. Kollatou, D. Tsiamitros , M. A. Zehir, A. Batman, M. Bagriyanik, A. Ozdemir and E. Dialynas "Demand-Side Management by Integrating Bus Communication Technologies into Smart Grids", ELSEVIER Electric Power Systems Research (EPSR), vol. 136, pp: 251-261, 2016.
 • T. A. Papadopoulos, D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, “Impedances and admittances of underground cables for the homogeneous earth case”, IEEE Trans. Power Delivery, Vol. 25, No. 2, pp. 961-969, 2010.
 • D. A. Tsiamitros, G. K. Papagiannis, D. P. Labridis, P. S. Dokopoulos, “Earth Return Impedances of Underground Cables for the Two-Layer Earth Case”, IEEE Trans. Power Delivery, Vol. 20, No. 3, pp. 2174-2181, 2005.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 40161

Προσωπική ιστοσελίδα: http://oldwww.teiwm.gr/site/dtsiamit