Τσαλικάκης ΔημήτριοςΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Λέκτορας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 2001 Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • 2002 Υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα διατριβής: «Μοντελοποίηση της ηλεκτρικής λειτουργίας της Καρδιάς».
 • 2006 Διδακτορικό Δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με βαθμό «Άριστα»
 • 2011 Εκλογή στην θέση του Λέκτορα στο ΤΜΠΤ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για ιατρικές & εμβιομηχανικές εφαρμογές.
 • Επεξεργασία & ανάλυση σημάτων & εικόνων με χρήση προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών για τα παρακάτω σήματα:
  • Μονοφασικά δυναμικά ενέργειας
  • Καρδιογράφημα
  • Εγκεφαλογράφημα
  • Πίεση
  • Καρδιογράφημα εγκύου
  • Εικόνες καρδιάς
 • Μοντελοποίηση ηλεκτροφυσιολογικών δεδομένων από την καρδιά
 • Μοντελοποίηση ηλεκτροφυσιολογικών δεδομένων από τον εγκέφαλο
 • Αυτόματη ιατρική διάγνωση (επιληψία, Πάρκινσον)
 • Ευφυή πληροφοριακά συστήματα-Ιατρική Πληροφορική
 • Βιοϊατρική τεχνολογία & Βιοπληροφορική
 • Έρευνα προηγμένων μεθόδων με χρήση τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης για τον εντοπισμό & την πρόβλεψη των επιληπτικών κρίσεων
 • Έρευνα & ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών μεθόδων για τον εντοπισμό των συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον
 • Έρευνα & ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών μεθόδων για τον εντοπισμό των ασυνεχειών σε καρδιακά μοντέλα μιας και πολλών διαστάσεων
 • Μοντελοποίηση δεδομένων από την κατάτμηση ιατρικών εικόνων (CMRI, brain, knee)
 • Ανάπτυξη μοντέλων και ευφυών αρχιτεκτονικών για αναγνώριση πρωτεϊνικών διπλωμάτων
 • Φίλτρα διανυσματικού διαμέσου και κατάτμησης περιοχών
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • Τsalikakis D.G, Fotiadis D.I, Michalis L.K and Kremmydas G.P. Phase resetting in one dimensional model of the sinoatrial node. IEEE Transaction of Biomedical Engineering, Volume 54 (9), September 2007, pages 1710-1714.
 • Tsalikakis D.G, Zhang H.G, Fotiadis D.I, Kremmydas G.P and Michalis L.K. Phase response characteristics of sinoatrial node cells. Computers in Biology and Medicine, Volume 37, Pages 8 – 20, January 2007.
 • Baltogiannis G.G, Tsalikakis D.G, Mitsi A.C, Hatzistergos K.E, Elaiopoulos D, Fotiadis D.I, Kyriakides Z.S and Kolettis T.M. Endothelin receptor-A blockade decreases ventricular arrhythmias after myocardial infarction in rats. Cardiovascular Research, Volume 67, Issue 4, Pages 647-654, September 2005.
 • Elaiopoulos D.A, Tsalikakis D.G, Aggelaki M, Baltogiannis G.G, Mitsi A.C, Fotiadis D.I and Kolettis T.M. Growth hormone decreases phase II ventricular arrhythmias during acute myocardial infarction in rats. Clinical Science, 112 (7-8): Pages 385-391, April 2007
 • Kolettis T.M, Baltogiannis G.G, Tsalikakis D.G, Tzallas T.T, Fotiadis D.G. Effects of bosentan, a dual endothelin receptor antagonist, on sympathetic activation and arrhythmogenesis during acute myocardial infarction in rats. European Journal of Pharmacology .580 (1-2):Pages 241-249 Feb 8, 2008.
 • P.S. Karvelis, D.I. Fotiadis, D.G. Tsalikakis and I. Georgiou. Enchantment of multichannel chromosome classification using region segmentation and vector median filtering. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 13(4): Pages561-570, 2009.
 • Maria Agelaki, Constantinos Pantos, Panagiotis Korantzopoulos, Dimitrios G. Tsalikakis, Tzihad Albouharali, Andreas Fotopoulos, Giannis G. Baltogiannis, Theofilos M. Kolettis, Comparative antiarrhythmic efficacy of amiodarone and dronedarone after acute myocardial infarction in rats. European Journal of Pharmacology 564 (1-3): Pages150-157, 2007.
 • Mitsi A.C, Hatzistergos K.E, Niokou D, Pappa L, Baltogiannis G.G, Tsalikakis D.G, Papalois A, Kyriakides Z.S, Malamou-Mitsi V and Kolettis T.M. Acute, selective growth hormone administration attenuates ventricular remodeling in a porcine model of myocardial infarction. Growth Hormone & IGF Research, Volume 16, Pages 93–100, April 2006.
 • Christos Lampros, Costas Papaloukas, Kostas Exarchos, Dimitrios I Fotiadis and Dimitrios Tsalikakis. Improving the Fold Recognition Accuracy of a Reduced State-Space Hidden Markov Model. Computers in Biology and Medicine. Volume 39, Issue 10, Pages 907-914, 2009.
 • E.C. Karvounis, M.G. Tsipouras, C. Papaloukas, D.G. Tsalikakis, K.K. Naka and D.I. Fotiadis. A non-invasive methodology for fetus monitoring during pregnancy. Methods of Information in Medicine. (In Press, Accepted for publication 26 August 2009).
 • Oikonomidis DI, Tsalikakis DG, Baltogiannis GG, Tzallas AT, Xougia X, Agelaki MG, Megalou AJ, Fotopoulos A, Papalois A, , Kyriakides ZS, and Kolettis TM. “Endothelin-B receptors and ventricular arrhythmogenesis in the rat model of acute myocardial infraction”. Basic Research in Cardiology. (In press, Accepted for publication in 2 Sep 2009)
 • Christos, M., Tsalikakis, D.G., Tzallas, A.T., Varnavas, V., Kontaras, K., Glava, C., Baltogiannis, G.G., Papalois, A., Kolettis, T.M., Kyriakides, Z.S. Chronic skeletal muscle ischemia in rats decreases the inducibility of ventricular tachyarrhythmias after myocardial infarction. (2011) In Vivo, 25 (5), pp. 781-786.

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 • D.G. Tsalikakis, D.I. Fotiadis, T.Koletis and L.K. Michalis, Automated System for the Analysis of Heart Monophasic Action Potentials, Computers in Cardiology 2003, IEEE Proceedings, vol:30, pages 339-342
 • D.G. Tsalikakis, D.I. Fotiadis and D. Sideris, Simulation of Cardiovascular Diseases Using Electronic Circuits, Computers in Cardiology 2003, IEEE Proceedings, vol:30, pages 445-448
 • D.G. Tsalikakis, H. Zhang, D.I. Fotiadis and G.P. Kremmydas, Phase Resetting in Central and Peripheral Sinoatrial Node Cell Models. Computers in Cardiology 2004, Chicago, ΙΕΕΕ Proceedings, pages 505-508
 • D.G. Tsalikakis, D.I. Fotiadis and G.P. Kremmydas, Multidimensional Cardiac Models, 7th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Engineering 2005, pages 415-422
 • D.G. Tsalikakis, H.G. Zhang, D.I. Fotiadis, and G.P. Kremmydas, Phase Resetting in Cardiac Models. IEEE EMBS 2006, New York, pages 3911-3914
 • Kolettis TM, Baltogiannis GG, Tsalikakis DG, Tzallas AT, Agelaki MG, Papalois A, Fotopoulos A, Fotiadis DI, Kyriakides ZS “Effects of dual endothelin receptor blockade on sympathetic activation and arrhythmogenesis during acute myocardial infarction in rats.” In Proceeding of the 10th International Conference on Endothelin (ET-10). 16-19 September 2007 Italy, P-021
 • Rigas G, Tzallas AT, Tsalikakis DG, Konitsiotis S, and Fotiadis DI. “Real-Time Quantification of Resting Tremor in the Parkinson’s disease.” In Proceedings of the 31th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS 2009). September 2-6 2009 USA. (To be appeared)

Κεφάλαια σε Διεθνή Βιβλία:

 • Oikonomou VP, Tzallas ΑΤ, Konitsiotis S, Tsalikakis DG, and Fotiadis DI. Chapter 7 : “The Use of Kalman Filter in Biomedical Signal Processing” in Kalman Filter: Recent Advances and Applications edited by: Victor M. Moreno and Alberto Pigaro published by: In-Tech, First published April 2009, ISBN 978-953-307-000-1
 • Dimitrios G. Tsalikakis, Peter Karvelis, Dimitrios I. Fotiadis. Segmentation of Cardiac Magnetic Resonance Images. Chapter 8 in Handbook of research on Advanced Techniques in Diagnostic Imaging and Biomedical Applications. Pages 108-125, Published by IGI Global. Ref: IGR29057 April 2009.
 • Dr Tzallas Alexandros, Dr Tsipouras Markos, Dr. Tsalikakis Dimitrios, Dr. Astrakas Loukas, Prof. Konitsiotis Spyridon , Prof. Tzaphlidou Margarita .Automated Epileptic Seizure Detection Methods: A Review Study. Αccepted for publication in the book under the working title "Epileptic Seizures", ISBN 978-953-307-737-6. 2011
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56500