Χριστοφορίδης Γεώργιος


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Καθηγητής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1993 – 1998: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
 • 1998 – 1999: MSc Power Electronics & Drives, Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Μπέρμιγχαμ, Αγγλία.
 • 2000 - 2004: Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Συμβολή στον Υπολογισμό της Επαγωγικής Επίδρασης Γραμμών Μεταφοράς σε Υπόγειους Μεταλλικούς Αγωγούς», Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στη στάσιμη και μεταβατική κατάσταση.
 • Ευφυή ηλεκτρικά δίκτυα, ανάλυση και βελτιστοποίηση. 
 • Μοντελοποίηση και ανάλυση της διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης στα ηλεκτρικά δίκτυα.
 • Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
 • Πρόβλεψη ηλεκτρικού φορτίου και παραγωγής από μονάδες ανανεώσιμων πηγών
 • Προφίλ, αναγνώριση και μοντελοποίηση ηλεκτρικού φορτίου
 • Ανάλυση και οικονομική αποτίμηση ενεργειακών πολιτικών
 • Απόκριση και διαχείριση της ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • A. S. Bouhouras, P. A. Gkaidatzis, E. Panagiotou, N. Poulakis and G. C. Christoforidis, “A NILM Algorithm with Enhanced Disaggregation Scheme under Harmonic Current Vectors”, Energy and Buildings, Vol. 183, Jan. 2019, pp. 392-407.
 • A. Nousdilis, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, “Active Power Management in LV Networks with High PV Penetration Based on Prosumers' Self-Consumption”, Applied Energy, Vol. 229, Nov. 2018, pp 614 624.
 • I. Koumparou, G. C. Christoforidis, V. Efthymiou, G. K. Papagiannis, G. E. Georghiou, “Configuring residential PV net-metering policies - a focus on the Mediterranean region», Renewable Energy, Volume 113, December 2017, Pages 795–812.
 • I. P. Panapakidis, T. A. Papadopoulos, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis, “Pattern Recognition Algorithms for Electricity Load Curve Analysis of Buildings”, Energy and Buildings, Vol. 73, Jan. 2014, pp. 137-145.
 • D. D. Micu, G. C. Christoforidis, L. Czumbil, “AC interference on pipelines due to double circuit power lines: A detailed study”, Electric Power Systems Research, Vol. 103, Oct. 2013, pp. 1-8. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56517

Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Christoforidis