4ο εξάμηνο


Μάθημα: Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική ΑνάλυσηΤίτλος μαθήματος Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση
Κωδικός μαθήματος ΜΚ26
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 2ο
Εξάμηνο 4ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE300/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Νικόλαος Πλόσκας (Επίκουρος Καθηγητής)
Περιεχόμενο μαθήματος Στα πλαίσια του μαθήματος “Μαθηματική Μοντελοποίηση και Αριθμητική Ανάλυση” θα διδαχτούν εισαγωγικά και θεμελιώδη θέματα Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Αριθμητικής Ανάλυσης και ποιο συγκεκριμένα: Αλγορίθμοι Μαθηματικής Μοντελοποίησης, Αριθμητικής Παραγώγισης, Αριθμητικής Ολοκλήρωσης, Επίλυσης γραμμικών συστημάτων, Επίλυσης μη γραμμικών συστημάτων Παρεμβολής, Πεπερασμένων διαφορών, Επίλυσης μη γραμμικών εξισώσεων.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 • Κατανοούν τις βασικές αριθμητικές μεθόδους
 • Εκτιμούν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων.
 • Διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των μεθόδων προκειμένου να επιλέγουν την καταλληλότερη για το πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν.
 • Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν αλγορίθμους μαθηματικής μοντελοποίησης και αριθμητικής ανάλυσης.
 • Να συνθέτουν η/και να χρησιμοποιούν κατάλληλα λογισμικά προκειμένου να υλοποιήσει την εφαρμογή που απαιτείται.
 • Να εξηγούν τα αποτελέσματα των διαφόρων μεθόδων βάσει απόλυτων και σχετικών σφαλμάτων.
 • Να αξιολογούν και να συγκρίνουν μεθόδους Αριθμητικής Ανάλυσης
 • Να κρίνουν την καταλληλόλητα της κάθε αριθμητικής μεθόδου σε συγκεκριμένα προβλήματα
Προαπαιτούμενα μαθήματα Μαθηματική Ανάλυση Ι, ΙΙ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι, Εισαγωγή στο Δομημένο Προγραμματισμό
Μέθοδοι διδασκαλίας Προφορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο και ασκήσεις).
Αξιολόγηση Γραπτή τελική εξέταση, προαιρετική εξέταση προόδου, υποχρεωτική παράδοση εβδομαδιαίων ασκήσεων.
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
 • Σαρρής Ι.- Καρακασίδης Θ., Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ, Έκδοση: 3η/2015.
 • Παπαγεωργίου Γ. Τσίτουρας Χ., Αριθμητική Ανάλυση με εφαρμογές σε MATHEMATICA και MATLAB, ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Έκδοση: 1η/2015.
 • Chapra S. - Canale R., Αριθμητικές Μέθοδοι για Μηχανικούς,ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ, Έκδοση: 7η/2016.
 • ΑΚΡΙΒΗΣ Γ.Δ., ΔΟΥΓΑΛΗΣ Β.Α., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Έκδοση: 4η/2015.


Διδάσκων: Πλόσκας Νικόλαος