5ο εξάμηνο


Μάθημα: Οικονομοτεχνική ΑνάλυσηΤίτλος μαθήματος Οικονομοτεχνική Ανάλυση
Κωδικός μαθήματος MK32
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 3ο
Εξάμηνο 5ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 4
Ιστοσελίδα
Ώρες ανά εβδομάδα 3
Διδάσκων
Περιεχόμενο μαθήματος
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες
Προαπαιτούμενα μαθήματα
Μέθοδοι διδασκαλίας
Αξιολόγηση
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία