6ο εξάμηνο


Μάθημα: Συστήματα Επικοινωνιών ΙΙΤίτλος μαθήματος Συστήματα Επικοινωνιών ΙΙ
Κωδικός μαθήματος ΜΚ36
Είδος μαθήματος Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 3ο
Εξάμηνο 6ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE302/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Χρήστος Βερυκούκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Περιεχόμενο μαθήματος Παλμοαναλογική Διαμόρφωση. Θεώρημα Δειγματοληψίας. Δειγματοληψία Ζωνοπερατών Σημάτων. Πολυπλεξία TDM. Διαμόρφωση Πλάτους Παλμών, Θέσης Παλμών. Ψηφιακή Διαμόρφωση Παλμών. Κώδικες Διαμόρφωσης, Σήματα Διαμόρφωσης με Μνήμη. Παλμοκωδική διαμόρφωση. Συστήματα Διαμόρφωσης ASK, FSK, PSK, QPSK, MSΚ, DPSK. Διάγραμμα Trellis. Ανιχνευτής Μέγιστης Πιθανοφάνειας. Ψηφιακή Μετάδοση σε Κανάλι με Προσθετικό Λευκό Θόρυβο Gauss. Φαινόμενο Διασυμβολικής Παρεμβολής Θορύβου
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Εκμάθηση των παρακάτω βασικών εννοιών:
 • Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα (Ψηφιακές Επικοινωνίες)
 • Ψηφιακές Διαμορφώσεις και Πλεονεκτήματα τους
 • Χωρητικότητα Καναλιού
 • Θεώρημα Hartley – Shannon
 • Συστήματα Διαμόρφωσης Παλμών
 • Δειγματοληψία και μορφές της
 • Διαμορφώσεις Πλάτους – Εύρους – Διάρκειας – Θέσης Παλμών
 • Παλμοκωδική διαμόρφωση
 • Ηλεκτρική αναπαράσταση σημάτων
 • Μ-ary διαμορφώσεις
 • Δαμόρφωση δέλτα
 • Διαμορφώσεις ASK – FSK – PSK
 • Διαμορφώσεις BPSK – QPSK – MPSK και QAM
Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων
 • Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση PAM
 • Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση PCM
 • Εργαστηριακή Άσκηση στην Ψηφιακή Κωδικοποίηση Σήματος
 • Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση ASK
 • Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση PSK
 • Εργαστηριακή Άσκηση στη Διαμόρφωση FSK
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Διαλέξεις
 • Φροντιστηριακές ασκήσεις
 • Εργαστηριακές ασκήσεις
Αξιολόγηση Τελική γραπτή εξέταση (100%)
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
 • Καραγιαννίδης Γ., Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ, 2010
 • J. PROAKIS, M. SALEHI, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, 2003.
 • Simon Haykin, Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών, Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Έκδοση: 1η Έκδ./2014.


Διδάσκων: Βερυκούκης Χρήστος